مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
میکا

BB
5,240,000 تومان
5,780,000 تومان
5,240,000 تومان
4,790,000 تومان
الگانت

BB
5,350,000 تومان
5,890,000 تومان
5,240,000 تومان
4,790,000 تومان
جی اند جی

BB
5,570,000 تومان
6,320,000 تومان
5,350,000 تومان
4,790,000 تومان
الی بو تیو

BB
6,110,000 تومان
7,400,000 تومان
5,780,000 تومان
4,790,000 تومان
گالری این

BB
6,110,000 تومان
7,400,000 تومان
5,780,000 تومان
4,790,000 تومان
جز

BB
6,110,000 تومان
7,400,000 تومان
5,780,000 تومان
4,790,000 تومان
هتل بتلم

BB
6,320,000 تومان
7,940,000 تومان
6,320,000 تومان
4,790,000 تومان
گرین تور

BB
6,650,000 تومان
8,050,000 تومان
6,430,000 تومان
4,790,000 تومان
بروس گاردن

BB
6,650,000 تومان
8,050,000 تومان
6,430,000 تومان
4,790,000 تومان
ایوریا این

BB
6,650,000 تومان
7,940,000 تومان
6,220,000 تومان
4,790,000 تومان
زگ

BB
6,650,000 تومان
8,590,000 تومان
5,780,000 تومان
4,790,000 تومان
کالاسی

BB
6,970,000 تومان
9,240,000 تومان
7,940,000 تومان
4,790,000 تومان
ولوت

BB
7,080,000 تومان
8,810,000 تومان
5,030,000 تومان
4,790,000 تومان
ال ام کلاب

BB
7,190,000 تومان
8,810,000 تومان
5,240,000 تومان
4,790,000 تومان
رامادا بای ویندهام

BB
7,190,000 تومان
9,130,000 تومان
6,320,000 تومان
4,790,000 تومان
رادیوس

BB
7,300,000 تومان
9,460,000 تومان
7,080,000 تومان
4,790,000 تومان
ایوانی

BB
7,400,000 تومان
9,460,000 تومان
6,860,000 تومان
4,790,000 تومان
گرین کویین

BB
7,400,000 تومان
9,460,000 تومان
6,860,000 تومان
4,790,000 تومان
آدامو

BB
7,510,000 تومان
10,210,000 تومان
7,840,000 تومان
4,790,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
7,620,000 تومان
10,100,000 تومان
6,970,000 تومان
4,790,000 تومان
آکوا لایبرتی

BB
7,840,000 تومان
9,780,000 تومان
7,940,000 تومان
4,790,000 تومان
آمری پلازا

BB
8,270,000 تومان
10,640,000 تومان
-
4,790,000 تومان
پریفرنس

BB
8,590,000 تومان
11,290,000 تومان
8,480,000 تومان
4,790,000 تومان
مرکور

BB
8,700,000 تومان
12,590,000 تومان
7,620,000 تومان
4,790,000 تومان
ایبیس استایل

BB
8,810,000 تومان
11,720,000 تومان
7,940,000 تومان
4,790,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
9,020,000 تومان
12,480,000 تومان
13,340,000 تومان
4,790,000 تومان
آمری پلازا

BB
9,350,000 تومان
12,800,000 تومان
-
4,790,000 تومان
هالیدی این

BB
9,670,000 تومان
13,450,000 تومان
8,920,000 تومان
4,790,000 تومان
کرتیارد بای ماریوت

BB
9,890,000 تومان
13,450,000 تومان
8,920,000 تومان
4,790,000 تومان
ویندام گرند تفلیس

BB
10,000,000 تومان
14,100,000 تومان
7,940,000 تومان
4,790,000 تومان
Biltmore

BB
12,160,000 تومان
17,880,000 تومان
11,940,000 تومان
4,790,000 تومان
Radisson

BB
12,590,000 تومان
17,990,000 تومان
10,100,000 تومان
4,790,000 تومان
نام هتل میکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,240,000 تومان 5,780,000 تومان 5,240,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,350,000 تومان 5,890,000 تومان 5,240,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی اند جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,570,000 تومان 6,320,000 تومان 5,350,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل الی بو تیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,110,000 تومان 7,400,000 تومان 5,780,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالری این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,110,000 تومان 7,400,000 تومان 5,780,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل جز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,110,000 تومان 7,400,000 تومان 5,780,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بتلم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,320,000 تومان 7,940,000 تومان 6,320,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین تور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 8,050,000 تومان 6,430,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل بروس گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 8,050,000 تومان 6,430,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوریا این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 7,940,000 تومان 6,220,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل زگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 8,590,000 تومان 5,780,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,970,000 تومان 9,240,000 تومان 7,940,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ولوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,080,000 تومان 8,810,000 تومان 5,030,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,190,000 تومان 8,810,000 تومان 5,240,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,190,000 تومان 9,130,000 تومان 6,320,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,300,000 تومان 9,460,000 تومان 7,080,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,400,000 تومان 9,460,000 تومان 6,860,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین کویین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,400,000 تومان 9,460,000 تومان 6,860,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدامو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,510,000 تومان 10,210,000 تومان 7,840,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,620,000 تومان 10,100,000 تومان 6,970,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا لایبرتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,840,000 تومان 9,780,000 تومان 7,940,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل آمری پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,270,000 تومان 10,640,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل پریفرنس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان 11,290,000 تومان 8,480,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,700,000 تومان 12,590,000 تومان 7,620,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیس استایل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,810,000 تومان 11,720,000 تومان 7,940,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,020,000 تومان 12,480,000 تومان 13,340,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل آمری پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,350,000 تومان 12,800,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,670,000 تومان 13,450,000 تومان 8,920,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرتیارد بای ماریوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,890,000 تومان 13,450,000 تومان 8,920,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویندام گرند تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,000,000 تومان 14,100,000 تومان 7,940,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,160,000 تومان 17,880,000 تومان 11,940,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,590,000 تومان 17,990,000 تومان 10,100,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور تفلیس-قیمت تور تفلیس-تور ارزان تفلیس-

----------------------------------

رفت13اسفند     400