مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
گورور هتل استانبول

BB
5,820,000 تومان
7,570,000 تومان
5,330,000 تومان
4,800,000 تومان
Reydel Hotel

BB
5,980,000 تومان
7,730,000 تومان
5,490,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
6,630,000 تومان
8,050,000 تومان
5,650,000 تومان
4,800,000 تومان
گرند میلان

BB
6,630,000 تومان
8,050,000 تومان
5,650,000 تومان
4,800,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
6,630,000 تومان
9,030,000 تومان
5,820,000 تومان
4,800,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
7,270,000 تومان
10,160,000 تومان
5,650,000 تومان
4,800,000 تومان
فیده

BB
7,440,000 تومان
10,650,000 تومان
5,820,000 تومان
4,800,000 تومان
نیو سیتی

BB
7,760,000 تومان
11,460,000 تومان
5,820,000 تومان
4,800,000 تومان
اکتوال لایف

BB
8,080,000 تومان
11,940,000 تومان
5,820,000 تومان
4,800,000 تومان
اترو

BB
8,080,000 تومان
12,270,000 تومان
6,140,000 تومان
4,800,000 تومان
سیتی سنتر

BB
8,870,000 تومان
13,710,000 تومان
7,010,000 تومان
4,800,000 تومان
Dora

BB
8,890,000 تومان
13,560,000 تومان
5,330,000 تومان
4,800,000 تومان
ارسین

BB
9,540,000 تومان
14,700,000 تومان
6,630,000 تومان
4,800,000 تومان
یورو پلازا

BB
9,540,000 تومان
13,720,000 تومان
5,980,000 تومان
4,800,000 تومان
گرند هالیک

BB
9,540,000 تومان
13,080,000 تومان
5,980,000 تومان
4,800,000 تومان
اینتل

BB
9,870,000 تومان
15,510,000 تومان
6,460,000 تومان
4,800,000 تومان
Feronya Hotel

BB
10,030,000 تومان
15,830,000 تومان
5,980,000 تومان
4,800,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
10,030,000 تومان
15,830,000 تومان
7,600,000 تومان
4,800,000 تومان
هتل سورملی

BB
10,190,000 تومان
16,320,000 تومان
6,790,000 تومان
4,800,000 تومان
نپلادا

BB
10,350,000 تومان
13,890,000 تومان
7,270,000 تومان
4,800,000 تومان
گرند استار

BB
10,350,000 تومان
16,480,000 تومان
7,110,000 تومان
4,800,000 تومان
کناک

BB
10,350,000 تومان
16,640,000 تومان
6,630,000 تومان
4,800,000 تومان
درا پرا

BB
10,680,000 تومان
17,130,000 تومان
6,140,000 تومان
4,800,000 تومان
لامارتین

BB
10,840,000 تومان
17,450,000 تومان
6,790,000 تومان
4,800,000 تومان
هتل ریچموند

BB
10,920,000 تومان
17,610,000 تومان
7,200,000 تومان
4,800,000 تومان
سنترال پلاس

BB
11,000,000 تومان
17,770,000 تومان
6,790,000 تومان
4,800,000 تومان
ارسین

BB
11,100,000 تومان
18,730,000 تومان
10,730,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
11,490,000 تومان
17,290,000 تومان
6,630,000 تومان
4,800,000 تومان
هتل لازونی

BB
11,970,000 تومان
19,720,000 تومان
6,790,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
12,030,000 تومان
19,840,000 تومان
8,310,000 تومان
4,800,000 تومان
اکسیدنتال

BB
12,220,000 تومان
20,400,000 تومان
7,570,000 تومان
4,800,000 تومان
Nippon Hotel

BB
12,400,000 تومان
20,220,000 تومان
6,270,000 تومان
4,800,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
12,400,000 تومان
20,220,000 تومان
6,270,000 تومان
4,800,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
12,590,000 تومان
20,770,000 تومان
6,080,000 تومان
4,800,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
12,780,000 تومان
21,330,000 تومان
6,640,000 تومان
4,800,000 تومان
د کارتن

BB
13,520,000 تومان
22,820,000 تومان
7,380,000 تومان
4,800,000 تومان
رادیس بلو

BB
14,640,000 تومان
25,050,000 تومان
7,200,000 تومان
4,800,000 تومان
پوینت

BB
14,820,000 تومان
24,120,000 تومان
7,750,000 تومان
4,800,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
15,380,000 تومان
26,350,000 تومان
7,010,000 تومان
4,800,000 تومان
ماریوت سیسلی

BB
15,570,000 تومان
26,730,000 تومان
7,200,000 تومان
4,800,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
15,750,000 تومان
25,420,000 تومان
7,200,000 تومان
4,800,000 تومان
گزی بسورس

BB
15,940,000 تومان
29,330,000 تومان
9,990,000 تومان
4,800,000 تومان
بارسلو

BB
16,680,000 تومان
26,350,000 تومان
9,800,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Hyatt Istanbul

BB
16,680,000 تومان
29,330,000 تومان
8,680,000 تومان
4,800,000 تومان
Divan Istanbul

BB
17,240,000 تومان
28,400,000 تومان
8,870,000 تومان
4,800,000 تومان
سوفی تل

BB
18,730,000 تومان
31,380,000 تومان
9,800,000 تومان
4,800,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
19,470,000 تومان
34,910,000 تومان
7,010,000 تومان
4,800,000 تومان
کنراد

BB
19,470,000 تومان
34,910,000 تومان
7,010,000 تومان
4,800,000 تومان
نام هتل گورور هتل استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,820,000 تومان 7,570,000 تومان 5,330,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,980,000 تومان 7,730,000 تومان 5,490,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان 8,050,000 تومان 5,650,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان 8,050,000 تومان 5,650,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان 9,030,000 تومان 5,820,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,270,000 تومان 10,160,000 تومان 5,650,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل فیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,440,000 تومان 10,650,000 تومان 5,820,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیو سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,760,000 تومان 11,460,000 تومان 5,820,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,080,000 تومان 11,940,000 تومان 5,820,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,080,000 تومان 12,270,000 تومان 6,140,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,870,000 تومان 13,710,000 تومان 7,010,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان 13,560,000 تومان 5,330,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارسین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان 14,700,000 تومان 6,630,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان 13,720,000 تومان 5,980,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان 13,080,000 تومان 5,980,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اینتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,870,000 تومان 15,510,000 تومان 6,460,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,030,000 تومان 15,830,000 تومان 5,980,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,030,000 تومان 15,830,000 تومان 7,600,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,190,000 تومان 16,320,000 تومان 6,790,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل نپلادا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,350,000 تومان 13,890,000 تومان 7,270,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,350,000 تومان 16,480,000 تومان 7,110,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل کناک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,350,000 تومان 16,640,000 تومان 6,630,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل درا پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,680,000 تومان 17,130,000 تومان 6,140,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل لامارتین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,840,000 تومان 17,450,000 تومان 6,790,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,920,000 تومان 17,610,000 تومان 7,200,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,000,000 تومان 17,770,000 تومان 6,790,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارسین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,100,000 تومان 18,730,000 تومان 10,730,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,490,000 تومان 17,290,000 تومان 6,630,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,970,000 تومان 19,720,000 تومان 6,790,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,030,000 تومان 19,840,000 تومان 8,310,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,220,000 تومان 20,400,000 تومان 7,570,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان 20,220,000 تومان 6,270,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Sheraton city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان 20,220,000 تومان 6,270,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,590,000 تومان 20,770,000 تومان 6,080,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,780,000 تومان 21,330,000 تومان 6,640,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل د کارتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,520,000 تومان 22,820,000 تومان 7,380,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیس بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,640,000 تومان 25,050,000 تومان 7,200,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل پوینت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,820,000 تومان 24,120,000 تومان 7,750,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,380,000 تومان 26,350,000 تومان 7,010,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل ماریوت سیسلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,570,000 تومان 26,730,000 تومان 7,200,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,750,000 تومان 25,420,000 تومان 7,200,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گزی بسورس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,940,000 تومان 29,330,000 تومان 9,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارسلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,680,000 تومان 26,350,000 تومان 9,800,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,680,000 تومان 29,330,000 تومان 8,680,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,240,000 تومان 28,400,000 تومان 8,870,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوفی تل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,730,000 تومان 31,380,000 تومان 9,800,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,470,000 تومان 34,910,000 تومان 7,010,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنراد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,470,000 تومان 34,910,000 تومان 7,010,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول -قیمت تور استانبول-تور ارزان نوروز -

--------------------------------------------------------------------------------------------

رفت 10.13.12.11فروردین            500                         رفت 5.3.6فروردین            3800000

رفت 24اسفند                        100000                         رفت27اسفند                    4100000

رفت 9 فروردین                    1600000                        رفت 4 فروردین                 4300000

رفت 26.25اسفند                  1900000                        رفت2 فروردین                  4800000

رفت7.8فروردین                   2700000                        رفت 29.28 اسفند              5200000

رفت 1 فروردین                    6200000