مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/02/29
تاریخ پایان تور : 1401/02/31
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Transatlantik Hotel SPA

UALL
12,995,000 تومان
16,295,000 تومان
9,795,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

UALL
13,295,000 تومان
17,595,000 تومان
9,995,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
13,695,000 تومان
16,995,000 تومان
9,950,000 تومان
995,000 تومان
-
Kaemir Resort

UALL
14,895,000 تومان
20,295,000 تومان
10,895,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
15,895,000 تومان
22,895,000 تومان
11,295,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
16,495,000 تومان
21,995,000 تومان
11,695,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
20,295,000 تومان
27,995,000 تومان
13,595,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
22,995,000 تومان
30,995,000 تومان
14,795,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
25,295,000 تومان
36,295,000 تومان
15,995,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
25,795,000 تومان
35,295,000 تومان
15,995,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
تایتانیک لارا

UALL
27,895,000 تومان
37,995,000 تومان
17,295,000 تومان
6,995,000 تومان
995,000 تومان
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,995,000 تومان 16,295,000 تومان 9,795,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,295,000 تومان 17,595,000 تومان 9,995,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,695,000 تومان 16,995,000 تومان 9,950,000 تومان 995,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,895,000 تومان 20,295,000 تومان 10,895,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,895,000 تومان 22,895,000 تومان 11,295,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,495,000 تومان 21,995,000 تومان 11,695,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,295,000 تومان 27,995,000 تومان 13,595,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,995,000 تومان 30,995,000 تومان 14,795,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,295,000 تومان 36,295,000 تومان 15,995,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,795,000 تومان 35,295,000 تومان 15,995,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,895,000 تومان 37,995,000 تومان 17,295,000 تومان 6,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 29 -30-31 اردیبهشت