مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/02/27
تاریخ پایان تور : 1401/03/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
5,420,000 تومان
6,880,000 تومان
5,420,000 تومان
4,000,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
5,790,000 تومان
7,870,000 تومان
5,170,000 تومان
4,000,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
6,790,000 تومان
9,110,000 تومان
5,300,000 تومان
4,000,000 تومان
اترو

BB
6,910,000 تومان
9,610,000 تومان
5,300,000 تومان
4,000,000 تومان
Dora

BB
7,530,000 تومان
10,850,000 تومان
4,930,000 تومان
4,000,000 تومان
گرند هالیک

BB
8,270,000 تومان
12,960,000 تومان
5,420,000 تومان
4,000,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
8,690,000 تومان
13,170,000 تومان
6,050,000 تومان
4,000,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
8,690,000 تومان
13,700,000 تومان
6,050,000 تومان
4,000,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,420,000 تومان 6,880,000 تومان 5,420,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان 7,870,000 تومان 5,170,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,790,000 تومان 9,110,000 تومان 5,300,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان 9,610,000 تومان 5,300,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,530,000 تومان 10,850,000 تومان 4,930,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,270,000 تومان 12,960,000 تومان 5,420,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,690,000 تومان 13,170,000 تومان 6,050,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,690,000 تومان 13,700,000 تومان 6,050,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول خرداد 1401