مبدا : تهران
مقصد : وارنا
تاریخ شروع تور : 1401/06/31
تاریخ پایان تور : 1401/06/31
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل بونیتا

BB
17,995,000 تومان
19,995,000 تومان
13,495,000 تومان
8,995,000 تومان
پالما

BB
18,995,000 تومان
20,995,000 تومان
13,995,000 تومان
10,495,000 تومان
کنتیننتال

BB
19,895,000 تومان
25,495,000 تومان
14,495,000 تومان
9,495,000 تومان
آپولو

BB
20,895,000 تومان
24,795,000 تومان
14,995,000 تومان
9,495,000 تومان
هلیوس

UALL
21,595,000 تومان
24,795,000 تومان
14,995,000 تومان
9,495,000 تومان
لیلیا

BB
21,795,000 تومان
24,995,000 تومان
14,995,000 تومان
9,495,000 تومان
اطلس

UALL
24,795,000 تومان
31,795,000 تومان
16,995,000 تومان
9,495,000 تومان
ادمیرال

BB
25,495,000 تومان
32,795,000 تومان
16,995,000 تومان
9,495,000 تومان
اینترنشنال

BB
25,995,000 تومان
33,795,000 تومان
17,395,000 تومان
9,495,000 تومان
آسترا

UALL
25,995,000 تومان
34,295,000 تومان
17,595,000 تومان
9,495,000 تومان
ملیا گرند هرمیتاژ

ALL
30,395,000 تومان
38,895,000 تومان
19,595,000 تومان
13,395,000 تومان
آستور گاردن

UALL
30,895,000 تومان
38,595,000 تومان
19,795,000 تومان
9,495,000 تومان
نام هتل هتل بونیتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 19,995,000 تومان 13,495,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل پالما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 20,995,000 تومان 13,995,000 تومان 10,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,895,000 تومان 25,495,000 تومان 14,495,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپولو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,895,000 تومان 24,795,000 تومان 14,995,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیوس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,595,000 تومان 24,795,000 تومان 14,995,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,795,000 تومان 24,995,000 تومان 14,995,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,795,000 تومان 31,795,000 تومان 16,995,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادمیرال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,495,000 تومان 32,795,000 تومان 16,995,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل اینترنشنال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,995,000 تومان 33,795,000 تومان 17,395,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسترا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,995,000 تومان 34,295,000 تومان 17,595,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملیا گرند هرمیتاژ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,395,000 تومان 38,895,000 تومان 19,595,000 تومان 13,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستور گاردن

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,895,000 تومان 38,595,000 تومان 19,795,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7
ردیف 1
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 شناسنامه
3 عکس
4 فرم ویزا
5 پیرینت حساب بانکی
6 کارت ملی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 3
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 4
مدرک فرم ویزا
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
ردیف 6
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بلغارستان خرداد 1401