مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1401/02/29
تاریخ پایان تور : 1401/03/01
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
رویال پلاس

ALL
10,995,000 تومان
13,295,000 تومان
8,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
12,295,000 تومان
14,995,000 تومان
9,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Ladonia Hotels Adakule

UALL
13,695,000 تومان
16,995,000 تومان
9,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
16,995,000 تومان
21,995,000 تومان
11,895,000 تومان
6,995,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

UALL
17,395,000 تومان
22,895,000 تومان
119,950,000 تومان
6,995,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
17,595,000 تومان
22,995,000 تومان
11,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Korumar Hotel Deluxe

ALL
17,995,000 تومان
24,895,000 تومان
12,495,000 تومان
6,995,000 تومان
چریسما دلوکس

HB
17,995,000 تومان
24,895,000 تومان
12,395,000 تومان
6,995,000 تومان
هتل سیلایت ریزورت

UALL
18,595,000 تومان
26,895,000 تومان
12,695,000 تومان
6,995,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

UALL
18,995,000 تومان
24,995,000 تومان
128,985,000 تومان
6,995,000 تومان
هتل آکوافانتاسی

UALL
18,995,000 تومان
24,995,000 تومان
12,895,000 تومان
6,995,000 تومان
کرومار افسیوس

ALL
19,395,000 تومان
26,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
سون سیس سی لایت الیت

UALL
20,995,000 تومان
30,995,000 تومان
138,958,000 تومان
6,995,000 تومان
هتل پالوما پاشا

UALL
22,995,000 تومان
32,995,000 تومان
15,995,000 تومان
6,995,000 تومان
نام هتل رویال پلاس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,995,000 تومان 13,295,000 تومان 8,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,295,000 تومان 14,995,000 تومان 9,495,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ladonia Hotels Adakule

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,695,000 تومان 16,995,000 تومان 9,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,995,000 تومان 21,995,000 تومان 11,895,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,395,000 تومان 22,895,000 تومان 119,950,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,595,000 تومان 22,995,000 تومان 11,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 24,895,000 تومان 12,495,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل چریسما دلوکس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 24,895,000 تومان 12,395,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیلایت ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,595,000 تومان 26,895,000 تومان 12,695,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 24,995,000 تومان 128,985,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آکوافانتاسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 24,995,000 تومان 12,895,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرومار افسیوس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,395,000 تومان 26,995,000 تومان 12,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل سون سیس سی لایت الیت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,995,000 تومان 30,995,000 تومان 138,958,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پالوما پاشا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,995,000 تومان 32,995,000 تومان 15,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی 29 اردیبهشت و 1خرداد