مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/12
تاریخ پایان تور : 1401/03/14
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
14,995,000 تومان
16,595,000 تومان
12,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
15,995,000 تومان
18,495,000 تومان
13,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
17,995,000 تومان
21,295,000 تومان
14,795,000 تومان
11,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

ALL
19,695,000 تومان
24,995,000 تومان
15,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
20,495,000 تومان
24,795,000 تومان
15,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
20,995,000 تومان
25,695,000 تومان
16,295,000 تومان
11,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
23,595,000 تومان
30,595,000 تومان
17,495,000 تومان
11,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
23,595,000 تومان
32,895,000 تومان
17,495,000 تومان
11,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
23,595,000 تومان
35,595,000 تومان
17,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
23,995,000 تومان
30,395,000 تومان
17,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
25,495,000 تومان
33,795,000 تومان
18,495,000 تومان
11,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
29,395,000 تومان
37,995,000 تومان
20,395,000 تومان
11,995,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
31,595,000 تومان
43,795,000 تومان
21,595,000 تومان
11,995,000 تومان
کنکورد

UALL
31,795,000 تومان
41,695,000 تومان
21,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
31,995,000 تومان
41,995,000 تومان
21,795,000 تومان
11,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
34,695,000 تومان
45,995,000 تومان
22,995,000 تومان
11,995,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
36,595,000 تومان
60,995,000 تومان
23,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
40,495,000 تومان
54,995,000 تومان
25,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Rixos Downtown

UALL
40,895,000 تومان
69,995,000 تومان
25,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
41,595,000 تومان
62,395,000 تومان
26,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Royal Seginus

UALL
41,995,000 تومان
56,995,000 تومان
26,795,000 تومان
11,995,000 تومان
نیروانا

UALL
41,995,000 تومان
63,995,000 تومان
26,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
43,595,000 تومان
61,995,000 تومان
27,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Titanic Mardan Palace

ALL
45,495,000 تومان
61,995,000 تومان
28,395,000 تومان
11,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
52,995,000 تومان
77,595,000 تومان
34,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Regnum Carya

ALL
65,995,000 تومان
108,995,000 تومان
38,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
81,995,000 تومان
138,995,000 تومان
46,995,000 تومان
11,995,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,995,000 تومان 16,595,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,995,000 تومان 18,495,000 تومان 13,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 21,295,000 تومان 14,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,695,000 تومان 24,995,000 تومان 15,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,495,000 تومان 24,795,000 تومان 15,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,995,000 تومان 25,695,000 تومان 16,295,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,595,000 تومان 30,595,000 تومان 17,495,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,595,000 تومان 32,895,000 تومان 17,495,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,595,000 تومان 35,595,000 تومان 17,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,995,000 تومان 30,395,000 تومان 17,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,495,000 تومان 33,795,000 تومان 18,495,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,395,000 تومان 37,995,000 تومان 20,395,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,595,000 تومان 43,795,000 تومان 21,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,795,000 تومان 41,695,000 تومان 21,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,995,000 تومان 41,995,000 تومان 21,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,695,000 تومان 45,995,000 تومان 22,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,595,000 تومان 60,995,000 تومان 23,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,495,000 تومان 54,995,000 تومان 25,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,895,000 تومان 69,995,000 تومان 25,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,595,000 تومان 62,395,000 تومان 26,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,995,000 تومان 56,995,000 تومان 26,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,995,000 تومان 63,995,000 تومان 26,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,595,000 تومان 61,995,000 تومان 27,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,495,000 تومان 61,995,000 تومان 28,395,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,995,000 تومان 77,595,000 تومان 34,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,995,000 تومان 108,995,000 تومان 38,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,995,000 تومان 138,995,000 تومان 46,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور انتالیا تععطیلات خرداد