مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1401/03/26
تاریخ پایان تور : 1401/04/07
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
14,495,000 تومان
17,995,000 تومان
112,952,000 تومان
7,995,000 تومان
رویال پلاس

ALL
15,895,000 تومان
19,895,000 تومان
11,795,000 تومان
7,995,000 تومان
Ladonia Hotels Adakule

UALL
17,295,000 تومان
20,995,000 تومان
12,695,000 تومان
7,995,000 تومان
Aria Claros Beach Spa Hotel

UALL
19,695,000 تومان
28,795,000 تومان
13,795,000 تومان
7,995,000 تومان
Korumar Hotel Deluxe

ALL
21,295,000 تومان
30,795,000 تومان
14,795,000 تومان
7,995,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
21,395,000 تومان
28,395,000 تومان
14,695,000 تومان
7,995,000 تومان
چریسما دلوکس

HB
21,895,000 تومان
30,395,000 تومان
14,795,000 تومان
7,995,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

UALL
22,295,000 تومان
30,995,000 تومان
14,995,000 تومان
7,995,000 تومان
سون سیس سی لایت الیت

UALL
23,895,000 تومان
35,295,000 تومان
15,895,000 تومان
7,995,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
26,395,000 تومان
35,595,000 تومان
17,095,000 تومان
7,995,000 تومان
هتل آکوافانتاسی

UALL
27,395,000 تومان
37,295,000 تومان
17,695,000 تومان
7,995,000 تومان
کرومار افسیوس

UALL
27,395,000 تومان
39,295,000 تومان
17,695,000 تومان
7,995,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

UALL
28,395,000 تومان
38,695,000 تومان
18,095,000 تومان
7,995,000 تومان
هتل پالوما پاشا

UALL
42,495,000 تومان
63,495,000 تومان
25,195,000 تومان
7,995,000 تومان
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,495,000 تومان 17,995,000 تومان 112,952,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال پلاس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,895,000 تومان 19,895,000 تومان 11,795,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ladonia Hotels Adakule

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,295,000 تومان 20,995,000 تومان 12,695,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach Spa Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,695,000 تومان 28,795,000 تومان 13,795,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,295,000 تومان 30,795,000 تومان 14,795,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,395,000 تومان 28,395,000 تومان 14,695,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل چریسما دلوکس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,895,000 تومان 30,395,000 تومان 14,795,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,295,000 تومان 30,995,000 تومان 14,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل سون سیس سی لایت الیت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,895,000 تومان 35,295,000 تومان 15,895,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,395,000 تومان 35,595,000 تومان 17,095,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آکوافانتاسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,395,000 تومان 37,295,000 تومان 17,695,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرومار افسیوس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,395,000 تومان 39,295,000 تومان 17,695,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,395,000 تومان 38,695,000 تومان 18,095,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پالوما پاشا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,495,000 تومان 63,495,000 تومان 25,195,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی خرداد1401