مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/17
تاریخ پایان تور : 1401/03/27
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
دایما بیز ریزورت

ALL
15,995,000 تومان
22,295,000 تومان
11,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
17,995,000 تومان
25,395,000 تومان
12,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
17,995,000 تومان
62,295,000 تومان
12,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
18,495,000 تومان
23,895,000 تومان
12,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
18,995,000 تومان
26,795,000 تومان
13,395,000 تومان
7,995,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
21,595,000 تومان
28,595,000 تومان
14,695,000 تومان
7,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
22,495,000 تومان
37,295,000 تومان
14,995,000 تومان
7,995,000 تومان
کنکورد

UALL
29,395,000 تومان
45,695,000 تومان
18,695,000 تومان
7,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
32,495,000 تومان
44,995,000 تومان
19,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
51,895,000 تومان
73,995,000 تومان
29,895,000 تومان
7,995,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
55,295,000 تومان
83,895,000 تومان
31,595,000 تومان
7,995,000 تومان
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,995,000 تومان 22,295,000 تومان 11,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 25,395,000 تومان 12,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 62,295,000 تومان 12,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,495,000 تومان 23,895,000 تومان 12,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 26,795,000 تومان 13,395,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,595,000 تومان 28,595,000 تومان 14,695,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,495,000 تومان 37,295,000 تومان 14,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,395,000 تومان 45,695,000 تومان 18,695,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,495,000 تومان 44,995,000 تومان 19,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,895,000 تومان 73,995,000 تومان 29,895,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,295,000 تومان 83,895,000 تومان 31,595,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا خرداد 1401