مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/24
تاریخ پایان تور : 1401/03/31
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Transatlantik Hotel SPA

UALL
15,995,000 تومان
23,695,000 تومان
11,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
17,295,000 تومان
24,595,000 تومان
11,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
17,995,000 تومان
23,895,000 تومان
12,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
18,995,000 تومان
27,895,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
19,695,000 تومان
27,495,000 تومان
13,295,000 تومان
6,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
21,495,000 تومان
35,995,000 تومان
13,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
25,495,000 تومان
39,495,000 تومان
15,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
27,995,000 تومان
38,795,000 تومان
17,495,000 تومان
6,995,000 تومان
کنکورد

UALL
28,395,000 تومان
44,595,000 تومان
17,695,000 تومان
6,995,000 تومان
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
30,295,000 تومان
48,995,000 تومان
18,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
33,495,000 تومان
46,995,000 تومان
19,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
50,995,000 تومان
73,395,000 تومان
28,995,000 تومان
6,995,000 تومان
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,995,000 تومان 23,695,000 تومان 11,495,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,295,000 تومان 24,595,000 تومان 11,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 23,895,000 تومان 12,495,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 27,895,000 تومان 12,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,695,000 تومان 27,495,000 تومان 13,295,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,495,000 تومان 35,995,000 تومان 13,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,495,000 تومان 39,495,000 تومان 15,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,995,000 تومان 38,795,000 تومان 17,495,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,395,000 تومان 44,595,000 تومان 17,695,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,295,000 تومان 48,995,000 تومان 18,495,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,495,000 تومان 46,995,000 تومان 19,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,995,000 تومان 73,395,000 تومان 28,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا تیر 14101