مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/23
تاریخ پایان تور : 1401/04/13
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
12,295,000 تومان
13,995,000 تومان
10,695,000 تومان
9,995,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
14,995,000 تومان
18,395,000 تومان
11,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
15,495,000 تومان
19,395,000 تومان
12,295,000 تومان
9,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

ALL
18,595,000 تومان
26,395,000 تومان
13,895,000 تومان
9,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
21,295,000 تومان
29,995,000 تومان
14,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
21,495,000 تومان
27,795,000 تومان
14,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
21,995,000 تومان
29,795,000 تومان
15,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
23,495,000 تومان
34,995,000 تومان
16,295,000 تومان
9,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
25,995,000 تومان
35,995,000 تومان
17,395,000 تومان
9,995,000 تومان
کلاب فالکون

UALL
25,995,000 تومان
38,795,000 تومان
17,395,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
25,995,000 تومان
42,995,000 تومان
17,395,000 تومان
9,995,000 تومان
رامادا ریسورت ساید

UALL
26,395,000 تومان
34,995,000 تومان
17,695,000 تومان
9,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
30,295,000 تومان
42,995,000 تومان
19,695,000 تومان
9,995,000 تومان
ملاس

UALL
31,795,000 تومان
43,295,000 تومان
20,395,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
32,295,000 تومان
43,995,000 تومان
20,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
32,995,000 تومان
52,595,000 تومان
21,295,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
32,995,000 تومان
57,395,000 تومان
20,995,000 تومان
9,995,000 تومان
کنکورد

UALL
33,595,000 تومان
51,995,000 تومان
21,295,000 تومان
9,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
33,995,000 تومان
46,595,000 تومان
21,495,000 تومان
9,995,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
34,695,000 تومان
47,695,000 تومان
21,895,000 تومان
9,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
36,995,000 تومان
51,395,000 تومان
22,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
38,295,000 تومان
52,995,000 تومان
23,695,000 تومان
9,995,000 تومان
رایکس دونتمن

UALL
38,995,000 تومان
60,595,000 تومان
23,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
40,995,000 تومان
57,395,000 تومان
24,995,000 تومان
9,995,000 تومان
نیروانا

UALL
43,295,000 تومان
68,995,000 تومان
25,995,000 تومان
9,995,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
43,995,000 تومان
79,395,000 تومان
26,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
44,995,000 تومان
63,395,000 تومان
26,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Royal Seginus

UALL
45,495,000 تومان
63,895,000 تومان
44,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
45,995,000 تومان
68,695,000 تومان
27,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
47,495,000 تومان
74,595,000 تومان
27,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
50,895,000 تومان
71,995,000 تومان
29,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
52,595,000 تومان
74,595,000 تومان
30,895,000 تومان
9,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
53,395,000 تومان
75,995,000 تومان
31,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
56,695,000 تومان
93,995,000 تومان
33,995,000 تومان
9,995,000 تومان
نگ فازلیس

UALL
72,695,000 تومان
103,995,000 تومان
40,795,000 تومان
9,995,000 تومان
Regnum Carya

ALL
81,795,000 تومان
139,995,000 تومان
45,495,000 تومان
9,995,000 تومان
رایوکس بلک

UALL
93,995,000 تومان
153,995,000 تومان
51,795,000 تومان
9,995,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
98,995,000 تومان
163,995,000 تومان
51,995,000 تومان
9,995,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,295,000 تومان 13,995,000 تومان 10,695,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,995,000 تومان 18,395,000 تومان 11,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,495,000 تومان 19,395,000 تومان 12,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,595,000 تومان 26,395,000 تومان 13,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,295,000 تومان 29,995,000 تومان 14,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,495,000 تومان 27,795,000 تومان 14,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,995,000 تومان 29,795,000 تومان 15,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,495,000 تومان 34,995,000 تومان 16,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,995,000 تومان 35,995,000 تومان 17,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلاب فالکون

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,995,000 تومان 38,795,000 تومان 17,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,995,000 تومان 42,995,000 تومان 17,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا ریسورت ساید

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,395,000 تومان 34,995,000 تومان 17,695,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,295,000 تومان 42,995,000 تومان 19,695,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,795,000 تومان 43,295,000 تومان 20,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,295,000 تومان 43,995,000 تومان 20,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,995,000 تومان 52,595,000 تومان 21,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,995,000 تومان 57,395,000 تومان 20,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,595,000 تومان 51,995,000 تومان 21,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,995,000 تومان 46,595,000 تومان 21,495,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,695,000 تومان 47,695,000 تومان 21,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,995,000 تومان 51,395,000 تومان 22,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,295,000 تومان 52,995,000 تومان 23,695,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,995,000 تومان 60,595,000 تومان 23,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,995,000 تومان 57,395,000 تومان 24,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,295,000 تومان 68,995,000 تومان 25,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,995,000 تومان 79,395,000 تومان 26,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,995,000 تومان 63,395,000 تومان 26,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,495,000 تومان 63,895,000 تومان 44,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,995,000 تومان 68,695,000 تومان 27,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,495,000 تومان 74,595,000 تومان 27,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,895,000 تومان 71,995,000 تومان 29,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,595,000 تومان 74,595,000 تومان 30,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,395,000 تومان 75,995,000 تومان 31,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,695,000 تومان 93,995,000 تومان 33,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگ فازلیس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 72,695,000 تومان 103,995,000 تومان 40,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,795,000 تومان 139,995,000 تومان 45,495,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایوکس بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,995,000 تومان 153,995,000 تومان 51,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 98,995,000 تومان 163,995,000 تومان 51,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا تیر 1401