مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/04/01
تاریخ پایان تور : 1401/04/28
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf Hotel

BB
8,245,000 تومان
9,815,000 تومان
6,095,000 تومان
4,595,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
8,975,000 تومان
10,315,000 تومان
6,095,000 تومان
4,595,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
9,485,000 تومان
11,285,000 تومان
7,285,000 تومان
4,595,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
9,615,000 تومان
11,565,000 تومان
6,995,000 تومان
4,595,000 تومان
هتل کاپترون

BB
9,885,000 تومان
12,085,000 تومان
7,285,000 تومان
4,595,000 تومان
هیات پلاس جمیرا

BB
9,965,000 تومان
12,255,000 تومان
6,585,000 تومان
4,595,000 تومان
Novotel Al Barsha

BB
10,095,000 تومان
12,535,000 تومان
-
4,595,000 تومان
کرون پلازا شیخ زاهد

BB
10,455,000 تومان
13,225,000 تومان
9,085,000 تومان
4,595,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
10,525,000 تومان
13,365,000 تومان
8,115,000 تومان
4,595,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
10,995,000 تومان
14,435,000 تومان
6,865,000 تومان
4,595,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
11,265,000 تومان
14,865,000 تومان
-
4,595,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
11,265,000 تومان
14,865,000 تومان
8,115,000 تومان
4,595,000 تومان
Aloft City Centre Deira

BB
11,285,000 تومان
14,055,000 تومان
7,695,000 تومان
4,595,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
11,975,000 تومان
16,275,000 تومان
9,085,000 تومان
4,595,000 تومان
دبی مارین بچ

BB
13,515,000 تومان
18,495,000 تومان
-
4,595,000 تومان
هتل جمیرا کریک سیده

BB
13,925,000 تومان
20,165,000 تومان
8,945,000 تومان
4,595,000 تومان
جمیرا امارات تاورز

BB
17,115,000 تومان
26,545,000 تومان
12,695,000 تومان
4,595,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr

BB
18,775,000 تومان
28,215,000 تومان
13,815,000 تومان
4,595,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,245,000 تومان 9,815,000 تومان 6,095,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,975,000 تومان 10,315,000 تومان 6,095,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,485,000 تومان 11,285,000 تومان 7,285,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,615,000 تومان 11,565,000 تومان 6,995,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کاپترون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,885,000 تومان 12,085,000 تومان 7,285,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیات پلاس جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,965,000 تومان 12,255,000 تومان 6,585,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 12,535,000 تومان - 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا شیخ زاهد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,455,000 تومان 13,225,000 تومان 9,085,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,525,000 تومان 13,365,000 تومان 8,115,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,995,000 تومان 14,435,000 تومان 6,865,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,265,000 تومان 14,865,000 تومان - 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,265,000 تومان 14,865,000 تومان 8,115,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,285,000 تومان 14,055,000 تومان 7,695,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,975,000 تومان 16,275,000 تومان 9,085,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبی مارین بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,515,000 تومان 18,495,000 تومان - 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جمیرا کریک سیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,925,000 تومان 20,165,000 تومان 8,945,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل جمیرا امارات تاورز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,115,000 تومان 26,545,000 تومان 12,695,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,775,000 تومان 28,215,000 تومان 13,815,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی تیر1401