مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/28
تاریخ پایان تور : 1401/04/10
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
دایما بیز ریزورت

ALL
17,495,000 تومان
25,395,000 تومان
12,795,000 تومان
7,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
20,295,000 تومان
28,995,000 تومان
13,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
20,595,000 تومان
26,995,000 تومان
14,395,000 تومان
7,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
20,895,000 تومان
28,795,000 تومان
14,395,000 تومان
7,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
21,995,000 تومان
33,495,000 تومان
14,995,000 تومان
7,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
24,995,000 تومان
41,995,000 تومان
16,395,000 تومان
7,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
29,695,000 تومان
42,695,000 تومان
18,895,000 تومان
7,995,000 تومان
کنکورد

UALL
32,195,000 تومان
50,595,000 تومان
19,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
35,295,000 تومان
48,995,000 تومان
21,595,000 تومان
7,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
35,995,000 تومان
50,395,000 تومان
21,995,000 تومان
7,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
40,495,000 تومان
56,895,000 تومان
24,295,000 تومان
7,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
42,695,000 تومان
60,295,000 تومان
25,395,000 تومان
7,995,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
44,295,000 تومان
63,695,000 تومان
25,995,000 تومان
7,995,000 تومان
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,495,000 تومان 25,395,000 تومان 12,795,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,295,000 تومان 28,995,000 تومان 13,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,595,000 تومان 26,995,000 تومان 14,395,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,895,000 تومان 28,795,000 تومان 14,395,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,995,000 تومان 33,495,000 تومان 14,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,995,000 تومان 41,995,000 تومان 16,395,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,695,000 تومان 42,695,000 تومان 18,895,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,195,000 تومان 50,595,000 تومان 19,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,295,000 تومان 48,995,000 تومان 21,595,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,995,000 تومان 50,395,000 تومان 21,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,495,000 تومان 56,895,000 تومان 24,295,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,695,000 تومان 60,295,000 تومان 25,395,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,295,000 تومان 63,695,000 تومان 25,995,000 تومان 7,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا تیر 1401