مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/30
تاریخ پایان تور : 1401/04/11
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
دایما بیز ریزورت

ALL
18,495,000 تومان
25,295,000 تومان
13,795,000 تومان
8,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
20,995,000 تومان
29,795,000 تومان
14,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
21,595,000 تومان
27,995,000 تومان
15,395,000 تومان
8,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
21,995,000 تومان
32,895,000 تومان
15,495,000 تومان
8,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
25,695,000 تومان
42,695,000 تومان
17,395,000 تومان
8,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
28,695,000 تومان
40,895,000 تومان
18,895,000 تومان
8,995,000 تومان
کنکورد

UALL
32,895,000 تومان
50,995,000 تومان
20,895,000 تومان
8,995,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
35,795,000 تومان
49,595,000 تومان
22,495,000 تومان
8,995,000 تومان
تایتانیک لارا

UALL
40,995,000 تومان
57,395,000 تومان
24,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
43,295,000 تومان
60,695,000 تومان
26,295,000 تومان
8,995,000 تومان
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,495,000 تومان 25,295,000 تومان 13,795,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,995,000 تومان 29,795,000 تومان 14,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,595,000 تومان 27,995,000 تومان 15,395,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,995,000 تومان 32,895,000 تومان 15,495,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,695,000 تومان 42,695,000 تومان 17,395,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,695,000 تومان 40,895,000 تومان 18,895,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,895,000 تومان 50,995,000 تومان 20,895,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,795,000 تومان 49,595,000 تومان 22,495,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,995,000 تومان 57,395,000 تومان 24,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,295,000 تومان 60,695,000 تومان 26,295,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا تیر 1401