مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/04/14
تاریخ پایان تور : 1401/04/24
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
15,495,000 تومان
16,995,000 تومان
13,795,000 تومان
11,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
19,695,000 تومان
23,495,000 تومان
15,795,000 تومان
11,995,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
19,995,000 تومان
23,995,000 تومان
15,995,000 تومان
11,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

ALL
22,995,000 تومان
30,695,000 تومان
17,495,000 تومان
11,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
27,995,000 تومان
36,395,000 تومان
19,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
27,995,000 تومان
40,995,000 تومان
19,995,000 تومان
11,950,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
28,695,000 تومان
36,995,000 تومان
20,395,000 تومان
11,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
28,695,000 تومان
40,595,000 تومان
20,495,000 تومان
11,995,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
30,395,000 تومان
39,695,000 تومان
21,295,000 تومان
11,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
30,695,000 تومان
43,795,000 تومان
21,495,000 تومان
11,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
31,995,000 تومان
51,995,000 تومان
22,195,000 تومان
11,995,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
32,995,000 تومان
48,895,000 تومان
22,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
37,995,000 تومان
53,495,000 تومان
24,995,000 تومان
11,995,000 تومان
کنکورد

UALL
37,995,000 تومان
57,495,000 تومان
24,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
38,795,000 تومان
51,995,000 تومان
25,395,000 تومان
11,995,000 تومان
ملاس

UALL
38,995,000 تومان
52,595,000 تومان
25,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
38,995,000 تومان
52,795,000 تومان
25,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
41,695,000 تومان
56,595,000 تومان
26,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
41,695,000 تومان
56,595,000 تومان
26,995,000 تومان
11,995,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
43,795,000 تومان
75,695,000 تومان
27,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
45,995,000 تومان
62,995,000 تومان
28,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
45,995,000 تومان
63,395,000 تومان
28,995,000 تومان
11,995,000 تومان
نیروانا

UALL
47,395,000 تومان
73,995,000 تومان
29,795,000 تومان
11,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
47,995,000 تومان
66,995,000 تومان
30,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
49,395,000 تومان
78,995,000 تومان
30,695,000 تومان
11,995,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
50,895,000 تومان
89,795,000 تومان
31,595,000 تومان
11,995,000 تومان
رایکس دونتمن

UALL
51,695,000 تومان
79,595,000 تومان
31,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
53,695,000 تومان
90,995,000 تومان
32,895,000 تومان
11,995,000 تومان
Royal Seginus

UALL
54,795,000 تومان
75,995,000 تومان
54,795,000 تومان
11,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
55,995,000 تومان
80,595,000 تومان
34,295,000 تومان
11,995,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
56,995,000 تومان
79,595,000 تومان
34,595,000 تومان
11,995,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
59,295,000 تومان
82,695,000 تومان
35,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
59,895,000 تومان
83,995,000 تومان
35,895,000 تومان
11,995,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
71,495,000 تومان
112,995,000 تومان
41,995,000 تومان
11,995,000 تومان
نگ فازلیس

UALL
79,995,000 تومان
113,995,000 تومان
46,295,000 تومان
11,995,000 تومان
رایکس پرمیوم تکی روا

UALL
95,695,000 تومان
153,995,000 تومان
53,695,000 تومان
11,995,000 تومان
Regnum Carya

ALL
101,995,000 تومان
174,895,000 تومان
56,995,000 تومان
11,995,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
107,995,000 تومان
194,995,000 تومان
59,995,000 تومان
11,995,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,495,000 تومان 16,995,000 تومان 13,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,695,000 تومان 23,495,000 تومان 15,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,995,000 تومان 23,995,000 تومان 15,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,995,000 تومان 30,695,000 تومان 17,495,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,995,000 تومان 36,395,000 تومان 19,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,995,000 تومان 40,995,000 تومان 19,995,000 تومان 11,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,695,000 تومان 36,995,000 تومان 20,395,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,695,000 تومان 40,595,000 تومان 20,495,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,395,000 تومان 39,695,000 تومان 21,295,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,695,000 تومان 43,795,000 تومان 21,495,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,995,000 تومان 51,995,000 تومان 22,195,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,995,000 تومان 48,895,000 تومان 22,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,995,000 تومان 53,495,000 تومان 24,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,995,000 تومان 57,495,000 تومان 24,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,795,000 تومان 51,995,000 تومان 25,395,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,995,000 تومان 52,595,000 تومان 25,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,995,000 تومان 52,795,000 تومان 25,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,695,000 تومان 56,595,000 تومان 26,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,695,000 تومان 56,595,000 تومان 26,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,795,000 تومان 75,695,000 تومان 27,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,995,000 تومان 62,995,000 تومان 28,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,995,000 تومان 63,395,000 تومان 28,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,395,000 تومان 73,995,000 تومان 29,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,995,000 تومان 66,995,000 تومان 30,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,395,000 تومان 78,995,000 تومان 30,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,895,000 تومان 89,795,000 تومان 31,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,695,000 تومان 79,595,000 تومان 31,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,695,000 تومان 90,995,000 تومان 32,895,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,795,000 تومان 75,995,000 تومان 54,795,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,995,000 تومان 80,595,000 تومان 34,295,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,995,000 تومان 79,595,000 تومان 34,595,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 59,295,000 تومان 82,695,000 تومان 35,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 59,895,000 تومان 83,995,000 تومان 35,895,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 71,495,000 تومان 112,995,000 تومان 41,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگ فازلیس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,995,000 تومان 113,995,000 تومان 46,295,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس پرمیوم تکی روا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 95,695,000 تومان 153,995,000 تومان 53,695,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 101,995,000 تومان 174,895,000 تومان 56,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 107,995,000 تومان 194,995,000 تومان 59,995,000 تومان 11,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا تیر 1401