مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/01
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf Hotel

BB
9,495,000 تومان
11,045,000 تومان
7,665,000 تومان
6,025,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
10,235,000 تومان
11,515,000 تومان
7,415,000 تومان
6,025,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
10,595,000 تومان
12,175,000 تومان
8,275,000 تومان
6,025,000 تومان
کپتیرن

BB
11,115,000 تومان
13,215,000 تومان
8,535,000 تومان
6,025,000 تومان
Novotel Al Barsha

BB
11,315,000 تومان
13,625,000 تومان
-
6,025,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
11,385,000 تومان
13,755,000 تومان
9,195,000 تومان
6,025,000 تومان
کرون پلازا شیخ زاهد

BB
11,515,000 تومان
14,025,000 تومان
9,455,000 تومان
6,025,000 تومان
کرون پلازا دبی جمیرا

BB
11,915,000 تومان
14,815,000 تومان
9,985,000 تومان
6,025,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
12,295,000 تومان
15,585,000 تومان
-
6,025,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
12,425,000 تومان
15,825,000 تومان
9,325,000 تومان
6,025,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
12,515,000 تومان
15,995,000 تومان
8,135,000 تومان
6,025,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
13,035,000 تومان
17,055,000 تومان
9,325,000 تومان
6,025,000 تومان
هیلتون آلهابتور سیتی

BB
13,565,000 تومان
18,115,000 تومان
-
6,025,000 تومان
هتل جمیرا کریک سیده

BB
14,355,000 تومان
19,695,000 تومان
-
6,025,000 تومان
دبی مارین بچ

BB
14,550,000 تومان
19,315,000 تومان
-
6,025,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
17,850,000 تومان
12,575,000 تومان
8,535,000 تومان
6,025,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 11,045,000 تومان 7,665,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,235,000 تومان 11,515,000 تومان 7,415,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,595,000 تومان 12,175,000 تومان 8,275,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل کپتیرن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,115,000 تومان 13,215,000 تومان 8,535,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,315,000 تومان 13,625,000 تومان - 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,385,000 تومان 13,755,000 تومان 9,195,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا شیخ زاهد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,515,000 تومان 14,025,000 تومان 9,455,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دبی جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,915,000 تومان 14,815,000 تومان 9,985,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,295,000 تومان 15,585,000 تومان - 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,425,000 تومان 15,825,000 تومان 9,325,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,515,000 تومان 15,995,000 تومان 8,135,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,035,000 تومان 17,055,000 تومان 9,325,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون آلهابتور سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,565,000 تومان 18,115,000 تومان - 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جمیرا کریک سیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,355,000 تومان 19,695,000 تومان - 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبی مارین بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,550,000 تومان 19,315,000 تومان - 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,850,000 تومان 12,575,000 تومان 8,535,000 تومان 6,025,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی  3 شب  و 4 روز  |تور دبی پاییز 1401