مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/05/01
تاریخ پایان تور : 1401/05/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
12,050,000 تومان
14,100,000 تومان
11,530,000 تومان
10,200,000 تومان
گرند میلان

BB
12,310,000 تومان
14,100,000 تومان
11,530,000 تومان
10,200,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
12,570,000 تومان
14,880,000 تومان
11,530,000 تومان
10,200,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
13,740,000 تومان
16,830,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
اترو

BB
13,740,000 تومان
17,350,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
نیو سیتی

BB
13,870,000 تومان
17,480,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
Pera Rose Hotel

BB
14,390,000 تومان
18,520,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
سیتی سنتر

BB
14,450,000 تومان
18,670,000 تومان
12,270,000 تومان
10,200,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
14,520,000 تومان
18,650,000 تومان
12,100,000 تومان
10,200,000 تومان
Tulip City hotel

BB
14,650,000 تومان
19,040,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
Dora

BB
14,780,000 تومان
19,300,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
گرند هالیک

BB
15,040,000 تومان
19,820,000 تومان
12,100,000 تومان
10,200,000 تومان
یورو پلازا

BB
15,040,000 تومان
19,560,000 تومان
11,660,000 تومان
10,200,000 تومان
گرند استار

BB
15,300,000 تومان
20,340,000 تومان
14,130,000 تومان
10,200,000 تومان
Nova Plaza Taksim Square

BB
15,670,000 تومان
21,110,000 تومان
13,630,000 تومان
10,200,000 تومان
Feronya Hotel

BB
15,690,000 تومان
21,120,000 تومان
12,180,000 تومان
10,200,000 تومان
ادلمار

BB
15,950,000 تومان
21,640,000 تومان
15,430,000 تومان
10,200,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
16,080,000 تومان
19,300,000 تومان
12,830,000 تومان
10,200,000 تومان
درا پرا

BB
16,080,000 تومان
21,900,000 تومان
12,180,000 تومان
10,200,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
16,210,000 تومان
22,160,000 تومان
13,350,000 تومان
10,200,000 تومان
گرند دی پرا

BB
16,340,000 تومان
22,420,000 تومان
14,130,000 تومان
10,200,000 تومان
ارسین

BB
16,630,000 تومان
23,020,000 تومان
13,630,000 تومان
10,200,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
16,760,000 تومان
23,290,000 تومان
12,410,000 تومان
10,200,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
16,760,000 تومان
23,290,000 تومان
12,410,000 تومان
10,200,000 تومان
چر هتل

BB
17,120,000 تومان
23,980,000 تومان
12,310,000 تومان
10,200,000 تومان
Ramada Hotel & Suites Istanbul

BB
17,580,000 تومان
24,920,000 تومان
12,550,000 تومان
10,200,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
17,770,000 تومان
25,150,000 تومان
12,310,000 تومان
10,200,000 تومان
سنترال پلاس

BB
17,770,000 تومان
25,540,000 تومان
12,310,000 تومان
10,200,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
17,990,000 تومان
25,870,000 تومان
14,590,000 تومان
10,200,000 تومان
هتل لازونی

BB
18,030,000 تومان
25,800,000 تومان
12,960,000 تومان
10,200,000 تومان
هتل ریچموند

BB
18,260,000 تومان
26,280,000 تومان
12,680,000 تومان
10,200,000 تومان
د کارتن

BB
18,260,000 تومان
26,280,000 تومان
13,090,000 تومان
10,200,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
19,210,000 تومان
28,190,000 تومان
12,410,000 تومان
10,200,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
19,480,000 تومان
28,730,000 تومان
12,410,000 تومان
10,200,000 تومان
اکسیدنتال

BB
20,160,000 تومان
29,270,000 تومان
15,130,000 تومان
10,200,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
20,430,000 تومان
29,270,000 تومان
12,950,000 تومان
10,200,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
21,110,000 تومان
30,630,000 تومان
14,310,000 تومان
10,200,000 تومان
پوینت

BB
21,110,000 تومان
30,630,000 تومان
14,450,000 تومان
10,200,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
21,520,000 تومان
31,450,000 تومان
13,090,000 تومان
10,200,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
25,740,000 تومان
41,240,000 تومان
12,550,000 تومان
10,200,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
25,870,000 تومان
41,510,000 تومان
12,140,000 تومان
10,200,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
30,630,000 تومان
51,030,000 تومان
15,130,000 تومان
10,200,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,050,000 تومان 14,100,000 تومان 11,530,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,310,000 تومان 14,100,000 تومان 11,530,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,570,000 تومان 14,880,000 تومان 11,530,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,740,000 تومان 16,830,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,740,000 تومان 17,350,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیو سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,870,000 تومان 17,480,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pera Rose Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,390,000 تومان 18,520,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,450,000 تومان 18,670,000 تومان 12,270,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,520,000 تومان 18,650,000 تومان 12,100,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,650,000 تومان 19,040,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,780,000 تومان 19,300,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,040,000 تومان 19,820,000 تومان 12,100,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,040,000 تومان 19,560,000 تومان 11,660,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,300,000 تومان 20,340,000 تومان 14,130,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,670,000 تومان 21,110,000 تومان 13,630,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,690,000 تومان 21,120,000 تومان 12,180,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادلمار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,950,000 تومان 21,640,000 تومان 15,430,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,080,000 تومان 19,300,000 تومان 12,830,000 تومان 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل درا پرا

خدمت BB