مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/04/14
تاریخ پایان تور : 1401/04/24
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Kaemir Resort

BB
24,995,000 تومان
34,995,000 تومان
16,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

BB
26,595,000 تومان
38,995,000 تومان
17,295,000 تومان
8,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

BB
33,295,000 تومان
47,995,000 تومان
19,295,000 تومان
8,995,000 تومان
کنکورد

BB
34,395,000 تومان
53,595,000 تومان
21,695,000 تومان
8,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

BB
42,595,000 تومان
59,395,000 تومان
21,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Selectum Luxury

BB
52,995,000 تومان
79,595,000 تومان
30,995,000 تومان
8,995,000 تومان
نام هتل Kaemir Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,995,000 تومان 34,995,000 تومان 16,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,595,000 تومان 38,995,000 تومان 17,295,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,295,000 تومان 47,995,000 تومان 19,295,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,395,000 تومان 53,595,000 تومان 21,695,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,595,000 تومان 59,395,000 تومان 21,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,995,000 تومان 79,595,000 تومان 30,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا تیر  6 شب و 7 روز