مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/04/28
تاریخ پایان تور : 1401/05/07
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Throne Seagate

UALL
19,995,000 تومان
28,895,000 تومان
14,595,000 تومان
8,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
26,295,000 تومان
39,495,000 تومان
17,595,000 تومان
8,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
26,995,000 تومان
39,695,000 تومان
17,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
33,495,000 تومان
48,495,000 تومان
19,995,000 تومان
8,995,000 تومان
کنکورد

UALL
37,495,000 تومان
59,295,000 تومان
22,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
41,995,000 تومان
58,695,000 تومان
25,395,000 تومان
8,995,000 تومان
هتل شروود کمر

UALL
48,895,000 تومان
68,895,000 تومان
28,895,000 تومان
8,995,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
55,895,000 تومان
83,995,000 تومان
32,595,000 تومان
8,995,000 تومان
نام هتل Throne Seagate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,995,000 تومان 28,895,000 تومان 14,595,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,295,000 تومان 39,495,000 تومان 17,595,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,995,000 تومان 39,695,000 تومان 17,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,495,000 تومان 48,495,000 تومان 19,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,495,000 تومان 59,295,000 تومان 22,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,995,000 تومان 58,695,000 تومان 25,395,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,895,000 تومان 68,895,000 تومان 28,895,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,895,000 تومان 83,995,000 تومان 32,595,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا مرداد