مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/01
تاریخ پایان تور : 1401/07/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
11,500,000 تومان
12,470,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
12,090,000 تومان
13,320,000 تومان
12,240,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
12,120,000 تومان
13,350,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
هتل گرند اکسلسیور دیره

BB
12,720,000 تومان
14,380,000 تومان
12,690,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
12,950,000 تومان
14,840,000 تومان
12,950,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
آراوی

BB
13,070,000 تومان
15,490,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
هتل کاپترون

BB
13,200,000 تومان
15,340,000 تومان
13,320,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
13,320,000 تومان
15,590,000 تومان
13,700,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
13,680,000 تومان
16,170,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
کرون پلازا دبی جمیرا

BB
13,680,000 تومان
16,200,000 تومان
13,800,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
13,800,000 تومان
16,450,000 تومان
13,680,000 تومان
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
14,250,000 تومان
17,330,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
گورا

BB
15,180,000 تومان
18,200,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
15,460,000 تومان
19,120,000 تومان
-
10,600,000 تومان
1,600,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,500,000 تومان 12,470,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,090,000 تومان 13,320,000 تومان 12,240,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,120,000 تومان 13,350,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرند اکسلسیور دیره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,720,000 تومان 14,380,000 تومان 12,690,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,950,000 تومان 14,840,000 تومان 12,950,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,070,000 تومان 15,490,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کاپترون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,200,000 تومان 15,340,000 تومان 13,320,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,320,000 تومان 15,590,000 تومان 13,700,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,680,000 تومان 16,170,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دبی جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,680,000 تومان 16,200,000 تومان 13,800,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,800,000 تومان 16,450,000 تومان 13,680,000 تومان 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,250,000 تومان 17,330,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل گورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,180,000 تومان 18,200,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,460,000 تومان 19,120,000 تومان - 10,600,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر