مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/03
تاریخ پایان تور : 1401/07/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf Hotel

BB
8,765,000 تومان
10,695,000 تومان
9,055,000 تومان
6,835,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
9,215,000 تومان
11,585,000 تومان
9,325,000 تومان
6,835,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
9,345,000 تومان
11,855,000 تومان
9,325,000 تومان
6,835,000 تومان
Bluebay Black Stone

BB
10,125,000 تومان
12,965,000 تومان
10,055,000 تومان
7,285,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
10,325,000 تومان
13,355,000 تومان
10,055,000 تومان
7,285,000 تومان
City Seasons hotel

BB
10,655,000 تومان
13,995,000 تومان
10,055,000 تومان
7,285,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
12,315,000 تومان
17,315,000 تومان
11,515,000 تومان
7,285,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
13,555,000 تومان
19,635,000 تومان
10,915,000 تومان
7,485,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
13,995,000 تومان
20,425,000 تومان
10,915,000 تومان
7,485,000 تومان
د تور پلازا

BB
14,355,000 تومان
30,555,000 تومان
-
7,485,000 تومان
کرون پلازا دبی جمیرا

BB
14,995,000 تومان
22,535,000 تومان
11,715,000 تومان
7,485,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
17,465,000 تومان
27,685,000 تومان
9,865,000 تومان
7,485,000 تومان
دبی مارین بچ

BB
17,715,000 تومان
26,495,000 تومان
-
7,485,000 تومان
هابتور گرند رسوت

BB
21,875,000 تومان
36,265,000 تومان
13,295,000 تومان
7,485,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,765,000 تومان 10,695,000 تومان 9,055,000 تومان 6,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,215,000 تومان 11,585,000 تومان 9,325,000 تومان 6,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,345,000 تومان 11,855,000 تومان 9,325,000 تومان 6,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bluebay Black Stone

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,125,000 تومان 12,965,000 تومان 10,055,000 تومان 7,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,325,000 تومان 13,355,000 تومان 10,055,000 تومان 7,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,655,000 تومان 13,995,000 تومان 10,055,000 تومان 7,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,315,000 تومان 17,315,000 تومان 11,515,000 تومان 7,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,555,000 تومان 19,635,000 تومان 10,915,000 تومان 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,995,000 تومان 20,425,000 تومان 10,915,000 تومان 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل د تور پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,355,000 تومان 30,555,000 تومان - 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دبی جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,995,000 تومان 22,535,000 تومان 11,715,000 تومان 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,465,000 تومان 27,685,000 تومان 9,865,000 تومان 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبی مارین بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,715,000 تومان 26,495,000 تومان - 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل هابتور گرند رسوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,875,000 تومان 36,265,000 تومان 13,295,000 تومان 7,485,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر