مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/06/31
تاریخ پایان تور : 1401/07/07
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Belkon Hotel

ALL
20,690,000 تومان
23,290,000 تومان
18,090,000 تومان
14,990,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

ALL
22,590,000 تومان
26,090,000 تومان
18,990,000 تومان
14,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
22,890,000 تومان
26,690,000 تومان
19,190,000 تومان
14,990,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
27,390,000 تومان
36,890,000 تومان
21,490,000 تومان
14,990,000 تومان
رامادا ریسورت ساید

UALL
27,390,000 تومان
33,390,000 تومان
21,490,000 تومان
14,990,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
28,690,000 تومان
41,890,000 تومان
22,090,000 تومان
14,990,000 تومان
Sherwood Suite Lara

UALL
29,490,000 تومان
36,390,000 تومان
22,490,000 تومان
14,990,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
30,190,000 تومان
40,490,000 تومان
22,790,000 تومان
14,990,000 تومان
هتل بایا کمر

UALL
30,890,000 تومان
38,690,000 تومان
23,190,000 تومان
14,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
31,490,000 تومان
41,090,000 تومان
23,490,000 تومان
14,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
32,190,000 تومان
40,590,000 تومان
23,890,000 تومان
14,990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
32,190,000 تومان
40,590,000 تومان
23,890,000 تومان
14,990,000 تومان
Amara Premier

UALL
32,390,000 تومان
44,290,000 تومان
23,990,000 تومان
14,990,000 تومان
Sherwood Dreams

ALL
32,590,000 تومان
41,190,000 تومان
24,090,000 تومان
14,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
33,190,000 تومان
41,990,000 تومان
24,290,000 تومان
14,990,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
33,190,000 تومان
43,790,000 تومان
24,290,000 تومان
14,990,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
34,090,000 تومان
50,790,000 تومان
24,790,000 تومان
14,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
34,090,000 تومان
52,690,000 تومان
-
14,990,000 تومان
تی مجیک لایف مس ماوی

ALL
35,590,000 تومان
45,590,000 تومان
25,490,000 تومان
14,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
35,790,000 تومان
47,890,000 تومان
25,590,000 تومان
14,990,000 تومان
پاپیلون آیساچا

ALL
37,790,000 تومان
51,190,000 تومان
26,690,000 تومان
14,990,000 تومان
پاپیلون بلوی

ALL
37,990,000 تومان
49,290,000 تومان
26,790,000 تومان
14,990,000 تومان
هتل شروود کمر

UALL
38,190,000 تومان
49,490,000 تومان
26,790,000 تومان
14,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
38,190,000 تومان
49,490,000 تومان
26,790,000 تومان
14,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
38,490,000 تومان
61,390,000 تومان
-
14,990,000 تومان
تایتانیک لارا

UALL
38,990,000 تومان
50,590,000 تومان
27,290,000 تومان
14,990,000 تومان
رویال وینگس

UALL
39,690,000 تومان
51,790,000 تومان
-
14,990,000 تومان
نیروانا

UALL
40,090,000 تومان
58,490,000 تومان
27,790,000 تومان
14,990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,690,000 تومان 23,290,000 تومان 18,090,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,590,000 تومان 26,090,000 تومان 18,990,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,890,000 تومان 26,690,000 تومان 19,190,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,390,000 تومان 36,890,000 تومان 21,490,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا ریسورت ساید

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,390,000 تومان 33,390,000 تومان 21,490,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,690,000 تومان 41,890,000 تومان 22,090,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,490,000 تومان 36,390,000 تومان 22,490,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,190,000 تومان 40,490,000 تومان 22,790,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,890,000 تومان 38,690,000 تومان 23,190,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان 41,090,000 تومان 23,490,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,190,000 تومان 40,590,000 تومان 23,890,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,190,000 تومان 40,590,000 تومان 23,890,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,390,000 تومان 44,290,000 تومان 23,990,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,590,000 تومان 41,190,000 تومان 24,090,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,190,000 تومان 41,990,000 تومان 24,290,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,190,000 تومان 43,790,000 تومان 24,290,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,090,000 تومان 50,790,000 تومان 24,790,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,090,000 تومان 52,690,000 تومان - 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تی مجیک لایف مس ماوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,590,000 تومان 45,590,000 تومان 25,490,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,790,000 تومان 47,890,000 تومان 25,590,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون آیساچا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,790,000 تومان 51,190,000 تومان 26,690,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون بلوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,990,000 تومان 49,290,000 تومان 26,790,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,190,000 تومان 49,490,000 تومان 26,790,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,190,000 تومان 49,490,000 تومان 26,790,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,490,000 تومان 61,390,000 تومان - 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,990,000 تومان 50,590,000 تومان 27,290,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,690,000 تومان 51,790,000 تومان - 14,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,090,000 تومان 58,490,000 تومان 27,790,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور انتالیا مهر