مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/01
تاریخ پایان تور : 1401/07/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
10,960,000 تومان
13,910,000 تومان
12,660,000 تومان
10,800,000 تومان
1,890,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
13,900,000 تومان
15,190,000 تومان
13,700,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
14,570,000 تومان
16,530,000 تومان
14,370,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل کارلتون پالاس

BB
14,740,000 تومان
16,880,000 تومان
14,540,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل آیبیس رقه

BB
14,820,000 تومان
17,040,000 تومان
14,620,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل گرند اکسلسیور دیره

BB
14,850,000 تومان
17,090,000 تومان
14,650,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل مسکو

BB
15,810,000 تومان
19,010,000 تومان
15,610,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
16,170,000 تومان
19,650,000 تومان
15,970,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
16,690,000 تومان
20,690,000 تومان
16,490,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
پلمن سیتی سنتر

BB
18,020,000 تومان
22,640,000 تومان
17,820,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
دبی مارین بچ

BB
19,310,000 تومان
25,720,000 تومان
19,110,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr

BB
27,150,000 تومان
40,900,000 تومان
26,950,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
Rixos The Palm Dubai

BB
47,850,000 تومان
82,290,000 تومان
47,650,000 تومان
11,400,000 تومان
1,890,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,960,000 تومان 13,910,000 تومان 12,660,000 تومان 10,800,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,900,000 تومان 15,190,000 تومان 13,700,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,570,000 تومان 16,530,000 تومان 14,370,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارلتون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,740,000 تومان 16,880,000 تومان 14,540,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آیبیس رقه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,820,000 تومان 17,040,000 تومان 14,620,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرند اکسلسیور دیره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,850,000 تومان 17,090,000 تومان 14,650,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مسکو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,810,000 تومان 19,010,000 تومان 15,610,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,170,000 تومان 19,650,000 تومان 15,970,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,690,000 تومان 20,690,000 تومان 16,490,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل پلمن سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,020,000 تومان 22,640,000 تومان 17,820,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبی مارین بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,310,000 تومان 25,720,000 تومان 19,110,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,150,000 تومان 40,900,000 تومان 26,950,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos The Palm Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 47,850,000 تومان 82,290,000 تومان 47,650,000 تومان 11,400,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر