مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/07/18
تاریخ پایان تور : 1401/07/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
8,980,000 تومان
10,930,000 تومان
8,980,000 تومان
7,000,000 تومان
گرند میلان

BB
9,140,000 تومان
11,000,000 تومان
8,400,000 تومان
7,000,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
9,660,000 تومان
12,300,000 تومان
8,530,000 تومان
7,000,000 تومان
اکتوال لایف

BB
10,570,000 تومان
14,120,000 تومان
8,400,000 تومان
7,000,000 تومان
Dora

BB
10,900,000 تومان
14,770,000 تومان
8,530,000 تومان
7,000,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
11,160,000 تومان
15,290,000 تومان
9,110,000 تومان
7,000,000 تومان
Tulip City hotel

BB
11,610,000 تومان
16,200,000 تومان
9,050,000 تومان
7,000,000 تومان
سیتی سنتر

BB
11,620,000 تومان
16,340,000 تومان
8,420,000 تومان
7,000,000 تومان
تاکسیم اکسپرس

BB
12,000,000 تومان
16,980,000 تومان
9,180,000 تومان
7,000,000 تومان
Feronya Hotel

BB
12,330,000 تومان
17,630,000 تومان
9,050,000 تومان
7,000,000 تومان
گرند دی پرا

BB
12,330,000 تومان
17,630,000 تومان
11,000,000 تومان
7,000,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
12,820,000 تومان
18,600,000 تومان
10,280,000 تومان
7,000,000 تومان
هتل ددمان

BB
13,140,000 تومان
19,120,000 تومان
8,400,000 تومان
7,000,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
13,400,000 تومان
19,770,000 تومان
9,140,000 تومان
7,000,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
13,400,000 تومان
19,770,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
14,520,000 تومان
22,010,000 تومان
10,260,000 تومان
7,000,000 تومان
هتل لازونی

BB
14,540,000 تومان
22,050,000 تومان
9,830,000 تومان
7,000,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
15,640,000 تومان
22,940,000 تومان
11,060,000 تومان
7,000,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,980,000 تومان 10,930,000 تومان 8,980,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,140,000 تومان 11,000,000 تومان 8,400,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,660,000 تومان 12,300,000 تومان 8,530,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,570,000 تومان 14,120,000 تومان 8,400,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,900,000 تومان 14,770,000 تومان 8,530,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,160,000 تومان 15,290,000 تومان 9,110,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,610,000 تومان 16,200,000 تومان 9,050,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,620,000 تومان 16,340,000 تومان 8,420,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاکسیم اکسپرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,000,000 تومان 16,980,000 تومان 9,180,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,330,000 تومان 17,630,000 تومان 9,050,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,330,000 تومان 17,630,000 تومان 11,000,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,820,000 تومان 18,600,000 تومان 10,280,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ددمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,140,000 تومان 19,120,000 تومان 8,400,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,400,000 تومان 19,770,000 تومان 9,140,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,400,000 تومان 19,770,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,520,000 تومان 22,010,000 تومان 10,260,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,540,000 تومان 22,050,000 تومان 9,830,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,640,000 تومان 22,940,000 تومان 11,060,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات توراستانبول مهر