مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/07/14
تاریخ پایان تور : 1401/07/22
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
12,895,000 تومان
14,395,000 تومان
11,495,000 تومان
9,995,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
13,895,000 تومان
15,995,000 تومان
11,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
16,395,000 تومان
19,695,000 تومان
13,295,000 تومان
9,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

UALL
18,995,000 تومان
25,595,000 تومان
14,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
21,795,000 تومان
27,795,000 تومان
15,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
22,795,000 تومان
29,395,000 تومان
-
9,995,000 تومان
Kaemir Resort

UALL
22,795,000 تومان
31,895,000 تومان
16,395,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
22,995,000 تومان
35,995,000 تومان
16,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
23,395,000 تومان
32,895,000 تومان
16,795,000 تومان
9,995,000 تومان
گرند پارک کمر

ALL
23,995,000 تومان
32,595,000 تومان
-
9,995,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
24,695,000 تومان
35,795,000 تومان
17,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
25,895,000 تومان
35,595,000 تومان
17,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
26,695,000 تومان
43,495,000 تومان
18,495,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
28,595,000 تومان
47,195,000 تومان
19,295,000 تومان
9,995,000 تومان
ملاس

UALL
29,295,000 تومان
38,895,000 تومان
19,695,000 تومان
9,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
29,595,000 تومان
39,595,000 تومان
19,895,000 تومان
9,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
29,595,000 تومان
39,595,000 تومان
19,895,000 تومان
9,995,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,895,000 تومان 14,395,000 تومان 11,495,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,895,000 تومان 15,995,000 تومان 11,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,395,000 تومان 19,695,000 تومان 13,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 25,595,000 تومان 14,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,795,000 تومان 27,795,000 تومان 15,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,795,000 تومان 29,395,000 تومان - 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,795,000 تومان 31,895,000 تومان 16,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,995,000 تومان 35,995,000 تومان 16,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,395,000 تومان 32,895,000 تومان 16,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند پارک کمر

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,995,000 تومان 32,595,000 تومان - 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,695,000 تومان 35,795,000 تومان 17,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,895,000 تومان 35,595,000 تومان 17,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,695,000 تومان 43,495,000 تومان 18,495,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,595,000 تومان 47,195,000 تومان 19,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,295,000 تومان 38,895,000 تومان 19,695,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,595,000 تومان 39,595,000 تومان 19,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,595,000 تومان 39,595,000 تومان 19,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا مهر