مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/18
تاریخ پایان تور : 1401/08/06
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
10,000,000 تومان
12,930,000 تومان
11,300,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
11,770,000 تومان
15,460,000 تومان
11,570,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
Orchid Hotel

BB
11,790,000 تومان
15,490,000 تومان
11,590,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
رویال فالسون

BB
12,650,000 تومان
17,210,000 تومان
12,450,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
City Seasons hotel

BB
12,960,000 تومان
17,840,000 تومان
12,760,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
هتل لاوندر دبی

BB
12,960,000 تومان
17,840,000 تومان
12,760,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
لند مارک بانیاس

BB
13,130,000 تومان
18,170,000 تومان
12,930,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
14,270,000 تومان
20,440,000 تومان
14,070,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
رامادا پلازا

BB
15,530,000 تومان
22,970,000 تومان
15,330,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
17,410,000 تومان
26,520,000 تومان
17,210,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
17,590,000 تومان
26,890,000 تومان
17,390,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
17,950,000 تومان
27,810,000 تومان
17,750,000 تومان
7,550,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,000,000 تومان 12,930,000 تومان 11,300,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,770,000 تومان 15,460,000 تومان 11,570,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,790,000 تومان 15,490,000 تومان 11,590,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال فالسون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,650,000 تومان 17,210,000 تومان 12,450,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,960,000 تومان 17,840,000 تومان 12,760,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لاوندر دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,960,000 تومان 17,840,000 تومان 12,760,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لند مارک بانیاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,130,000 تومان 18,170,000 تومان 12,930,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,270,000 تومان 20,440,000 تومان 14,070,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,530,000 تومان 22,970,000 تومان 15,330,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,410,000 تومان 26,520,000 تومان 17,210,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,590,000 تومان 26,890,000 تومان 17,390,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,950,000 تومان 27,810,000 تومان 17,750,000 تومان 7,550,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر