مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/15
تاریخ پایان تور : 1401/08/09
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
8,920,000 تومان
11,470,000 تومان
9,420,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
11,190,000 تومان
14,610,000 تومان
10,990,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
City Seasons hotel

BB
11,430,000 تومان
15,090,000 تومان
11,230,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
14,360,000 تومان
20,960,000 تومان
14,160,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
17,310,000 تومان
26,860,000 تومان
17,110,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
دبی مارین بچ

BB
21,590,000 تومان
35,410,000 تومان
21,390,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
23,110,000 تومان
38,460,000 تومان
22,910,000 تومان
6,600,000 تومان
1,890,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,920,000 تومان 11,470,000 تومان 9,420,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,190,000 تومان 14,610,000 تومان 10,990,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,430,000 تومان 15,090,000 تومان 11,230,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,360,000 تومان 20,960,000 تومان 14,160,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,310,000 تومان 26,860,000 تومان 17,110,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبی مارین بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,590,000 تومان 35,410,000 تومان 21,390,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,110,000 تومان 38,460,000 تومان 22,910,000 تومان 6,600,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر