مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/25
تاریخ پایان تور : 1401/08/13
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
10,200,000 تومان
12,930,000 تومان
11,300,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
11,770,000 تومان
15,460,000 تومان
11,570,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
City Seasons hotel

BB
12,800,000 تومان
17,500,000 تومان
12,600,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
رامادا پلازا

BB
12,930,000 تومان
17,760,000 تومان
12,730,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
17,950,000 تومان
27,810,000 تومان
17,750,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
18,060,000 تومان
27,820,000 تومان
17,860,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
25,950,000 تومان
43,800,000 تومان
25,750,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
Rixos The Palm Dubai

BB
57,500,000 تومان
106,220,000 تومان
57,300,000 تومان
6,800,000 تومان
1,700,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,200,000 تومان 12,930,000 تومان 11,300,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,770,000 تومان 15,460,000 تومان 11,570,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,800,000 تومان 17,500,000 تومان 12,600,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,930,000 تومان 17,760,000 تومان 12,730,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,950,000 تومان 27,810,000 تومان 17,750,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,060,000 تومان 27,820,000 تومان 17,860,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,950,000 تومان 43,800,000 تومان 25,750,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos The Palm Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 57,500,000 تومان 106,220,000 تومان 57,300,000 تومان 6,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر