مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/07/21
تاریخ پایان تور : 1401/07/29
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ملودی

ALL
8,995,000 تومان
10,695,000 تومان
7,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
13,995,000 تومان
19,695,000 تومان
10,795,000 تومان
6,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

UALL
14,395,000 تومان
19,495,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
14,995,000 تومان
18,895,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
17,995,000 تومان
23,795,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
17,995,000 تومان
25,895,000 تومان
12,895,000 تومان
6,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
21,395,000 تومان
35,495,000 تومان
14,295,000 تومان
6,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
27,295,000 تومان
37,295,000 تومان
17,395,000 تومان
6,995,000 تومان
کنکورد

UALL
32,895,000 تومان
51,995,000 تومان
19,995,000 تومان
6,995,000 تومان
نام هتل ملودی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,995,000 تومان 10,695,000 تومان 7,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,995,000 تومان 19,695,000 تومان 10,795,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,395,000 تومان 19,495,000 تومان 10,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,995,000 تومان 18,895,000 تومان 10,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 23,795,000 تومان 12,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 25,895,000 تومان 12,895,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,395,000 تومان 35,495,000 تومان 14,295,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,295,000 تومان 37,295,000 تومان 17,395,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,895,000 تومان 51,995,000 تومان 19,995,000 تومان 6,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا مهر