مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/07/25
تاریخ پایان تور : 1401/08/13
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
12,650,000 تومان
17,040,000 تومان
13,160,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
14,140,000 تومان
18,610,000 تومان
13,940,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
رویال فالسون

BB
14,230,000 تومان
18,790,000 تومان
14,030,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
Ibis Deira City Centre

BB
15,540,000 تومان
21,400,000 تومان
15,340,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل کارلتون پالاس

BB
18,420,000 تومان
27,160,000 تومان
18,220,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
میلنیوم پلازا

BB
18,940,000 تومان
27,400,000 تومان
18,740,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
19,090,000 تومان
27,700,000 تومان
18,890,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
19,540,000 تومان
29,390,000 تومان
19,340,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
دیس هتل بای ویندهام

BB
37,260,000 تومان
64,050,000 تومان
37,060,000 تومان
8,510,000 تومان
1,700,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,650,000 تومان 17,040,000 تومان 13,160,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,140,000 تومان 18,610,000 تومان 13,940,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال فالسون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,230,000 تومان 18,790,000 تومان 14,030,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Deira City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,540,000 تومان 21,400,000 تومان 15,340,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارلتون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,420,000 تومان 27,160,000 تومان 18,220,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل میلنیوم پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,940,000 تومان 27,400,000 تومان 18,740,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,090,000 تومان 27,700,000 تومان 18,890,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,540,000 تومان 29,390,000 تومان 19,340,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیس هتل بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 37,260,000 تومان 64,050,000 تومان 37,060,000 تومان 8,510,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی مهر