مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/08/03
تاریخ پایان تور : 1401/08/10
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Ashlee Hub Hotel Patong

BB
36,995,000 تومان
39,795,000 تومان
31,895,000 تومان
29,595,000 تومان
هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
36,995,000 تومان
39,795,000 تومان
31,895,000 تومان
29,595,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
37,995,000 تومان
41,795,000 تومان
33,895,000 تومان
29,995,000 تومان
Deevana Plaza Phuket Patong

BB
38,795,000 تومان
43,295,000 تومان
32,795,000 تومان
30,295,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
39,295,000 تومان
44,295,000 تومان
34,595,000 تومان
30,395,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
40,295,000 تومان
46,295,000 تومان
35,295,000 تومان
30,395,000 تومان
Patong Merlin Hotel

BB
40,795,000 تومان
47,295,000 تومان
35,895,000 تومان
30,995,000 تومان
هتل پوکت گریس لند پوکت

BB
40,995,000 تومان
47,795,000 تومان
34,595,000 تومان
30,995,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
40,995,000 تومان
47,795,000 تومان
36,595,000 تومان
30,995,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
42,495,000 تومان
50,695,000 تومان
35,295,000 تومان
35,295,000 تومان
Amari Phuket

BB
45,495,000 تومان
56,695,000 تومان
38,595,000 تومان
-
Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
46,795,000 تومان
59,295,000 تومان
38,595,000 تومان
32,995,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
47,795,000 تومان
61,295,000 تومان
38,595,000 تومان
33,395,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
48,295,000 تومان
62,295,000 تومان
40,295,000 تومان
33,595,000 تومان
نام هتل Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,995,000 تومان 39,795,000 تومان 31,895,000 تومان 29,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,995,000 تومان 39,795,000 تومان 31,895,000 تومان 29,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,995,000 تومان 41,795,000 تومان 33,895,000 تومان 29,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,795,000 تومان 43,295,000 تومان 32,795,000 تومان 30,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,295,000 تومان 44,295,000 تومان 34,595,000 تومان 30,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,295,000 تومان 46,295,000 تومان 35,295,000 تومان 30,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Merlin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,795,000 تومان 47,295,000 تومان 35,895,000 تومان 30,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پوکت گریس لند پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,995,000 تومان 47,795,000 تومان 34,595,000 تومان 30,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,995,000 تومان 47,795,000 تومان 36,595,000 تومان 30,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,495,000 تومان 50,695,000 تومان 35,295,000 تومان 35,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,495,000 تومان 56,695,000 تومان 38,595,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,795,000 تومان 59,295,000 تومان 38,595,000 تومان 32,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,795,000 تومان 61,295,000 تومان 38,595,000 تومان 33,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,295,000 تومان 62,295,000 تومان 40,295,000 تومان 33,595,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت آبان