مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/07/27
تاریخ پایان تور : 1401/08/10
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
5,560,000 تومان
7,090,000 تومان
5,560,000 تومان
4,000,000 تومان
گرند میلان

BB
5,710,000 تومان
7,190,000 تومان
5,150,000 تومان
4,000,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
6,120,000 تومان
8,210,000 تومان
5,250,000 تومان
4,000,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
6,680,000 تومان
9,330,000 تومان
5,250,000 تومان
4,000,000 تومان
اکتوال لایف

BB
6,990,000 تومان
9,950,000 تومان
5,560,000 تومان
4,000,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
7,450,000 تومان
10,860,000 تومان
5,760,000 تومان
4,000,000 تومان
سیتی سنتر

BB
7,650,000 تومان
11,270,000 تومان
5,150,000 تومان
4,000,000 تومان
هتل ددمان

BB
9,230,000 تومان
14,430,000 تومان
5,050,000 تومان
4,000,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
9,790,000 تومان
15,560,000 تومان
6,680,000 تومان
4,000,000 تومان
هتل ریچموند

BB
10,200,000 تومان
15,350,000 تومان
5,760,000 تومان
4,000,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
10,200,000 تومان
15,860,000 تومان
5,660,000 تومان
4,000,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
10,710,000 تومان
16,370,000 تومان
7,190,000 تومان
4,000,000 تومان
اکسیدنتال

BB
11,020,000 تومان
17,390,000 تومان
7,400,000 تومان
4,000,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
11,020,000 تومان
17,390,000 تومان
6,270,000 تومان
4,000,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
12,700,000 تومان
21,370,000 تومان
6,170,000 تومان
4,000,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان 7,090,000 تومان 5,560,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,710,000 تومان 7,190,000 تومان 5,150,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,120,000 تومان 8,210,000 تومان 5,250,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,680,000 تومان 9,330,000 تومان 5,250,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 9,950,000 تومان 5,560,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,450,000 تومان 10,860,000 تومان 5,760,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 11,270,000 تومان 5,150,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ددمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان 14,430,000 تومان 5,050,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,790,000 تومان 15,560,000 تومان 6,680,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,200,000 تومان 15,350,000 تومان 5,760,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,200,000 تومان 15,860,000 تومان 5,660,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,710,000 تومان 16,370,000 تومان 7,190,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,020,000 تومان 17,390,000 تومان 7,400,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,020,000 تومان 17,390,000 تومان 6,270,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,700,000 تومان 21,370,000 تومان 6,170,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول آبان