مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/08/09
تاریخ پایان تور : 1401/08/12
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
7,060,000 تومان
8,590,000 تومان
7,060,000 تومان
5,500,000 تومان
گرند میلان

BB
7,210,000 تومان
8,690,000 تومان
6,650,000 تومان
5,500,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
7,620,000 تومان
9,710,000 تومان
6,750,000 تومان
5,500,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
8,180,000 تومان
10,830,000 تومان
6,750,000 تومان
5,500,000 تومان
اکتوال لایف

BB
8,490,000 تومان
11,450,000 تومان
7,060,000 تومان
5,500,000 تومان
سیتی سنتر

BB
9,150,000 تومان
12,770,000 تومان
6,650,000 تومان
5,500,000 تومان
گرند هالیک

BB
9,410,000 تومان
13,280,000 تومان
6,750,000 تومان
5,500,000 تومان
هتل سورملی

BB
10,270,000 تومان
15,020,000 تومان
7,260,000 تومان
5,500,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
11,700,000 تومان
17,360,000 تومان
7,160,000 تومان
5,500,000 تومان
اکسیدنتال

BB
12,520,000 تومان
18,890,000 تومان
8,900,000 تومان
5,500,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
12,520,000 تومان
18,890,000 تومان
7,770,000 تومان
5,500,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
17,460,000 تومان
29,400,000 تومان
7,260,000 تومان
5,500,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
18,640,000 تومان
31,740,000 تومان
8,080,000 تومان
5,500,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
23,330,000 تومان
41,130,000 تومان
9,200,000 تومان
5,500,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,060,000 تومان 8,590,000 تومان 7,060,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان 8,690,000 تومان 6,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,620,000 تومان 9,710,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,180,000 تومان 10,830,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان 11,450,000 تومان 7,060,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان 12,770,000 تومان 6,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,410,000 تومان 13,280,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان 15,020,000 تومان 7,260,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,700,000 تومان 17,360,000 تومان 7,160,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,520,000 تومان 18,890,000 تومان 8,900,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,520,000 تومان 18,890,000 تومان 7,770,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,460,000 تومان 29,400,000 تومان 7,260,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,640,000 تومان 31,740,000 تومان 8,080,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,330,000 تومان 41,130,000 تومان 9,200,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول آبان