مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/08/21
تاریخ پایان تور : 1401/09/04
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Belkon Hotel

ALL
13,995,000 تومان
17,795,000 تومان
11,895,000 تومان
8,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
15,595,000 تومان
18,695,000 تومان
12,595,000 تومان
8,995,000 تومان
Kaemir Resort

UALL
15,995,000 تومان
23,695,000 تومان
11,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
17,295,000 تومان
21,995,000 تومان
13,495,000 تومان
8,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
17,995,000 تومان
22,695,000 تومان
-
8,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
19,595,000 تومان
24,795,000 تومان
14,695,000 تومان
8,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
19,595,000 تومان
25,695,000 تومان
14,695,000 تومان
8,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
21,495,000 تومان
26,895,000 تومان
15,595,000 تومان
8,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
23,795,000 تومان
31,295,000 تومان
16,795,000 تومان
8,995,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
23,795,000 تومان
34,695,000 تومان
16,795,000 تومان
8,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
33,695,000 تومان
45,995,000 تومان
21,695,000 تومان
8,995,000 تومان
سلکتیوم فامیلی

UALL
35,395,000 تومان
45,995,000 تومان
22,395,000 تومان
8,995,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
37,995,000 تومان
52,595,000 تومان
23,795,000 تومان
8,995,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
42,695,000 تومان
65,995,000 تومان
25,995,000 تومان
8,995,000 تومان
Regnum Carya

UALL
53,695,000 تومان
89,295,000 تومان
31,595,000 تومان
8,995,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,995,000 تومان 17,795,000 تومان 11,895,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,595,000 تومان 18,695,000 تومان 12,595,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,995,000 تومان 23,695,000 تومان 11,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,295,000 تومان 21,995,000 تومان 13,495,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,995,000 تومان 22,695,000 تومان - 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,595,000 تومان 24,795,000 تومان 14,695,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,595,000 تومان 25,695,000 تومان 14,695,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,495,000 تومان 26,895,000 تومان 15,595,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,795,000 تومان 31,295,000 تومان 16,795,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,795,000 تومان 34,695,000 تومان 16,795,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,695,000 تومان 45,995,000 تومان 21,695,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلکتیوم فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,395,000 تومان 45,995,000 تومان 22,395,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,995,000 تومان 52,595,000 تومان 23,795,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,695,000 تومان 65,995,000 تومان 25,995,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,695,000 تومان 89,295,000 تومان 31,595,000 تومان 8,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا آبان