مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/08/21
تاریخ پایان تور : 1401/08/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
گرند میلان

BB
6,930,000 تومان
9,330,000 تومان
6,930,000 تومان
4,500,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
7,730,000 تومان
10,930,000 تومان
6,450,000 تومان
4,500,000 تومان
اکتوال لایف

BB
8,290,000 تومان
12,050,000 تومان
6,130,000 تومان
4,500,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
8,830,000 تومان
12,530,000 تومان
6,290,000 تومان
4,500,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
11,730,000 تومان
18,930,000 تومان
7,090,000 تومان
4,500,000 تومان
کناک

BB
11,730,000 تومان
18,930,000 تومان
8,210,000 تومان
4,500,000 تومان
سنترال پلاس

BB
12,850,000 تومان
21,170,000 تومان
7,090,000 تومان
4,500,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
14,130,000 تومان
22,930,000 تومان
6,930,000 تومان
4,500,000 تومان
اکسیدنتال

BB
14,770,000 تومان
24,050,000 تومان
9,650,000 تومان
4,500,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
14,930,000 تومان
23,730,000 تومان
9,330,000 تومان
4,500,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
15,330,000 تومان
26,130,000 تومان
7,890,000 تومان
4,500,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
15,410,000 تومان
25,330,000 تومان
7,890,000 تومان
4,500,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
22,610,000 تومان
40,690,000 تومان
8,530,000 تومان
4,500,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
28,530,000 تومان
52,530,000 تومان
10,290,000 تومان
4,500,000 تومان
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,930,000 تومان 9,330,000 تومان 6,930,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,730,000 تومان 10,930,000 تومان 6,450,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 12,050,000 تومان 6,130,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,830,000 تومان 12,530,000 تومان 6,290,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,730,000 تومان 18,930,000 تومان 7,090,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل کناک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,730,000 تومان 18,930,000 تومان 8,210,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,850,000 تومان 21,170,000 تومان 7,090,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,130,000 تومان 22,930,000 تومان 6,930,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,770,000 تومان 24,050,000 تومان 9,650,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,930,000 تومان 23,730,000 تومان 9,330,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,330,000 تومان 26,130,000 تومان 7,890,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,410,000 تومان 25,330,000 تومان 7,890,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,610,000 تومان 40,690,000 تومان 8,530,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,530,000 تومان 52,530,000 تومان 10,290,000 تومان 4,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول آبان