مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/08/10
تاریخ پایان تور : 1401/09/09
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
جیرا پارنل

هتل فروم پارک

BB
BB
326,500,000 تومان
354,600,000 تومان
-
259,600,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

هتل پرینس پالاس بانکوک

BB
BB
341,200,000 تومان
384,100,000 تومان
294,100,000 تومان
265,700,000 تومان
هلیدی این رسورت

هتل ایبیس ساتورن بانکوک

BB
BB
365,000,000 تومان
431,600,000 تومان
-
275,000,000 تومان
Phuket Graceland

هتل آوانی آتریوم بانکوک

BB
BB
370,000,000 تومان
441,700,000 تومان
319,700,000 تومان
277,200,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

هتل بایوک اسکای بانکوک

BB
BB
371,500,000 تومان
444,600,000 تومان
322,200,000 تومان
277,600,000 تومان
هتل پاتونگ بای هیل

هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

BB
BB
382,600,000 تومان
466,900,000 تومان
-
282,200,000 تومان
Patong Merlin Hotel

هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

BB
BB
383,400,000 تومان
468,300,000 تومان
326,200,000 تومان
282,200,000 تومان
پاتونگ مرلین

هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

BB
BB
383,400,000 تومان
468,300,000 تومان
326,200,000 تومان
282,200,000 تومان
Novotel Phuket Resort

هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

BB
BB
387,700,000 تومان
477,000,000 تومان
329,400,000 تومان
284,000,000 تومان
Kalima Resort and Spa

lebua at State Tower

BB
BB
757,400,000 تومان
1,216,400,000 تومان
-
43,200,000 تومان
نام هتل جیرا پارنل

هتل فروم پارک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 326,500,000 تومان 354,600,000 تومان - 259,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

هتل پرینس پالاس بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 341,200,000 تومان 384,100,000 تومان 294,100,000 تومان 265,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیدی این رسورت

هتل ایبیس ساتورن بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000,000 تومان 431,600,000 تومان - 275,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Graceland

هتل آوانی آتریوم بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 370,000,000 تومان 441,700,000 تومان 319,700,000 تومان 277,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

هتل بایوک اسکای بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 371,500,000 تومان 444,600,000 تومان 322,200,000 تومان 277,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ بای هیل

هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,600,000 تومان 466,900,000 تومان - 282,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Merlin Hotel

هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,400,000 تومان 468,300,000 تومان 326,200,000 تومان 282,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاتونگ مرلین

هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,400,000 تومان 468,300,000 تومان 326,200,000 تومان 282,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,700,000 تومان 477,000,000 تومان 329,400,000 تومان 284,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

lebua at State Tower

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 757,400,000 تومان 1,216,400,000 تومان - 43,200,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 5
2 بانکوک 2
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزا
4 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 4
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور 5شب پوکت 2شب بانکوک