مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1401/09/18
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ویز هتل

هتل فروم پارک

BB
BB
287,600,000 تومان
320,000,000 تومان
-
218,200,000 تومان
اف ایکس هتل

پیسنیس

BB
BB
291,200,000 تومان
327,200,000 تومان
244,100,000 تومان
219,600,000 تومان
هتل گاردن کلیف

هتل پرینس پالاس بانکوک

BB
BB
292,300,000 تومان
329,400,000 تومان
242,300,000 تومان
220,000,000 تومان
مایک گاردن ریزورت

ا وان بانکوک

BB
BB
295,900,000 تومان
336,600,000 تومان
252,000,000 تومان
221,400,000 تومان
هتل ولکام پلازا

هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

BB
BB
299,100,000 تومان
343,000,000 تومان
254,200,000 تومان
222,800,000 تومان
مایک بیچ ریزورت

گلدن تولیپ مانداسیون

BB
BB
303,100,000 تومان
351,000,000 تومان
255,200,000 تومان
224,300,000 تومان
هتل سان شاین ویستا

هتل رامادا دی ام ای بانکوک

BB
BB
307,000,000 تومان
358,900,000 تومان
258,500,000 تومان
226,100,000 تومان
هتل پاتایا سی ویو

هتل بایوک اسکای بانکوک

BB
BB
316,800,000 تومان
378,300,000 تومان
271,100,000 تومان
229,700,000 تومان
د زی'k هتل

سنترا پوینت سیلوم

BB
BB
329,400,000 تومان
403,500,000 تومان
283,300,000 تومان
234,700,000 تومان
هتل وان استار

هتل برکلی پراتونم بانکوک

BB
BB
335,800,000 تومان
416,500,000 تومان
277,900,000 تومان
237,600,000 تومان
مرا ماره

هتل مرکور بانکوک ماکاسان

BB
BB
340,200,000 تومان
425,100,000 تومان
281,500,000 تومان
239,000,000 تومان
مر کوره پاتایا

Lancaster Bangkok

BB
BB
354,200,000 تومان
453,200,000 تومان
298,100,000 تومان
244,800,000 تومان
هتل سیام بایشوره ریزورت

Pullman Bangkok Hotel

BB
BB
356,700,000 تومان
458,200,000 تومان
303,100,000 تومان
245,900,000 تومان
اماری پاتایا

جی وی ماریوت بانکوک

BB
BB
435,600,000 تومان
615,900,000 تومان
367,600,000 تومان
277,200,000 تومان
هتل گاردن کلیف

lebua at State Tower

BB
BB
473,400,000 تومان
691,500,000 تومان
401,400,000 تومان
292,300,000 تومان
نام هتل ویز هتل

هتل فروم پارک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 287,600,000 تومان 320,000,000 تومان - 218,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل اف ایکس هتل

پیسنیس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 291,200,000 تومان 327,200,000 تومان 244,100,000 تومان 219,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردن کلیف

هتل پرینس پالاس بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 292,300,000 تومان 329,400,000 تومان 242,300,000 تومان 220,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایک گاردن ریزورت

ا وان بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 295,900,000 تومان 336,600,000 تومان 252,000,000 تومان 221,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ولکام پلازا

هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 299,100,000 تومان 343,000,000 تومان 254,200,000 تومان 222,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایک بیچ ریزورت

گلدن تولیپ مانداسیون

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 303,100,000 تومان 351,000,000 تومان 255,200,000 تومان 224,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان شاین ویستا

هتل رامادا دی ام ای بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 307,000,000 تومان 358,900,000 تومان 258,500,000 تومان 226,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتایا سی ویو

هتل بایوک اسکای بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 316,800,000 تومان 378,300,000 تومان 271,100,000 تومان 229,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل د زی'k هتل

سنترا پوینت سیلوم

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 329,400,000 تومان 403,500,000 تومان 283,300,000 تومان 234,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وان استار

هتل برکلی پراتونم بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 335,800,000 تومان 416,500,000 تومان 277,900,000 تومان 237,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرا ماره

هتل مرکور بانکوک ماکاسان

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 340,200,000 تومان 425,100,000 تومان 281,500,000 تومان 239,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل مر کوره پاتایا

Lancaster Bangkok

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 354,200,000 تومان 453,200,000 تومان 298,100,000 تومان 244,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیام بایشوره ریزورت

Pullman Bangkok Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 356,700,000 تومان 458,200,000 تومان 303,100,000 تومان 245,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل اماری پاتایا

جی وی ماریوت بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 435,600,000 تومان 615,900,000 تومان 367,600,000 تومان 277,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردن کلیف

lebua at State Tower

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 473,400,000 تومان 691,500,000 تومان 401,400,000 تومان 292,300,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 4
2 بانکوک 3
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور 4 شب پاتایا 3 شب بانکوک