مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1401/09/07
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - وارش
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
الگانت

BB
4,150,000 تومان
4,610,000 تومان
4,150,000 تومان
3,990,000 تومان
میکا

BB
4,260,000 تومان
4,830,000 تومان
4,260,000 تومان
3,990,000 تومان
دالیدا

BB
4,380,000 تومان
5,060,000 تومان
4,380,000 تومان
3,990,000 تومان
ال ام کلاب

BB
5,800,000 تومان
7,910,000 تومان
5,520,000 تومان
3,990,000 تومان
گالری این

BB
5,920,000 تومان
8,140,000 تومان
5,860,000 تومان
3,990,000 تومان
گرین تور

BB
5,920,000 تومان
8,140,000 تومان
5,860,000 تومان
3,990,000 تومان
گرین کویین

BB
6,260,000 تومان
8,820,000 تومان
6,200,000 تومان
3,990,000 تومان
کالاسی

BB
6,430,000 تومان
8,820,000 تومان
6,430,000 تومان
3,990,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
6,540,000 تومان
9,390,000 تومان
6,200,000 تومان
3,990,000 تومان
رادیوس

BB
6,660,000 تومان
9,620,000 تومان
5,970,000 تومان
3,990,000 تومان
هیلتون

BB
8,250,000 تومان
12,590,000 تومان
8,030,000 تومان
3,990,000 تومان
هالیدی این

BB
8,370,000 تومان
12,810,000 تومان
7,680,000 تومان
3,990,000 تومان
Radisson

BB
11,390,000 تومان
19,080,000 تومان
11,100,000 تومان
3,990,000 تومان
Biltmore

BB
11,670,000 تومان
19,650,000 تومان
11,100,000 تومان
39,900,000 تومان
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان 4,610,000 تومان 4,150,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل میکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 4,830,000 تومان 4,260,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل دالیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,380,000 تومان 5,060,000 تومان 4,380,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,800,000 تومان 7,910,000 تومان 5,520,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالری این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,140,000 تومان 5,860,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین تور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,140,000 تومان 5,860,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین کویین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,260,000 تومان 8,820,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,430,000 تومان 8,820,000 تومان 6,430,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,540,000 تومان 9,390,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,660,000 تومان 9,620,000 تومان 5,970,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,250,000 تومان 12,590,000 تومان 8,030,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,370,000 تومان 12,810,000 تومان 7,680,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,390,000 تومان 19,080,000 تومان 11,100,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,670,000 تومان 19,650,000 تومان 11,100,000 تومان 39,900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس آذر