مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1401/08/24
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
جیرا پارنل

هتل فروم پارک

BB
BB
327,800,000 تومان
356,300,000 تومان
-
260,700,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

پیسنیس

BB
BB
342,800,000 تومان
386,200,000 تومان
295,700,000 تومان
266,900,000 تومان
آنداکیرا

ا وان بانکوک

BB
BB
346,100,000 تومان
392,800,000 تومان
303,000,000 تومان
268,000,000 تومان
Deevana Plaza Phuket Patong

هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

BB
BB
351,900,000 تومان
404,500,000 تومان
-
270,500,000 تومان
هلیدی این رسورت

هتل ایبیس ساتورن بانکوک

BB
BB
366,900,000 تومان
434,400,000 تومان
-
276,400,000 تومان
Phuket Graceland

هتل آوانی آتریوم بانکوک

BB
BB
372,000,000 تومان
444,600,000 تومان
321,600,000 تومان
278,600,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

هتل بایوک اسکای بانکوک

BB
BB
373,400,000 تومان
447,500,000 تومان
324,200,000 تومان
278,900,000 تومان
هتل پاتونگ بای هیل

هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

BB
BB
384,800,000 تومان
470,200,000 تومان
-
283,700,000 تومان
پاتونگ مرلین

هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

BB
BB
385,500,000 تومان
471,600,000 تومان
328,200,000 تومان
283,700,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

هتل سوکوسول بانکوک

BB
BB
387,300,000 تومان
475,300,000 تومان
-
284,400,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

سنترا پوینت سیلوم

BB
BB
397,900,000 تومان
496,500,000 تومان
338,000,000 تومان
288,800,000 تومان
نام هتل جیرا پارنل

هتل فروم پارک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 327,800,000 تومان 356,300,000 تومان - 260,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

پیسنیس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 342,800,000 تومان 386,200,000 تومان 295,700,000 تومان 266,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل آنداکیرا

ا وان بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,100,000 تومان 392,800,000 تومان 303,000,000 تومان 268,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 351,900,000 تومان 404,500,000 تومان - 270,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیدی این رسورت

هتل ایبیس ساتورن بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 366,900,000 تومان 434,400,000 تومان - 276,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Graceland

هتل آوانی آتریوم بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000,000 تومان 444,600,000 تومان 321,600,000 تومان 278,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

هتل بایوک اسکای بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 373,400,000 تومان 447,500,000 تومان 324,200,000 تومان 278,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ بای هیل

هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,800,000 تومان 470,200,000 تومان - 283,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاتونگ مرلین

هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,500,000 تومان 471,600,000 تومان 328,200,000 تومان 283,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

هتل سوکوسول بانکوک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,300,000 تومان 475,300,000 تومان - 284,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

سنترا پوینت سیلوم

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 397,900,000 تومان 496,500,000 تومان 338,000,000 تومان 288,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 5
2 بانکوک 2
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور 5 شب پوکت 2 شب بانکوک