مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1401/08/24
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
پلو

BB
5,230,000 تومان
6,260,000 تومان
5,230,000 تومان
ایساکا

BB
5,480,000 تومان
6,780,000 تومان
5,480,000 تومان
دالیدا

BB
5,740,000 تومان
7,300,000 تومان
5,740,000 تومان
اولد سیتی

BB
7,040,000 تومان
9,890,000 تومان
6,780,000 تومان
دولا بایور

BB
7,430,000 تومان
10,660,000 تومان
6,780,000 تومان
اور نامنت

BB
7,430,000 تومان
10,660,000 تومان
6,780,000 تومان
ال ام کلاب

BB
8,720,000 تومان
13,250,000 تومان
6,780,000 تومان
تیلیسی توور

BB
9,370,000 تومان
14,550,000 تومان
6,780,000 تومان
مگنولیا

BB
9,370,000 تومان
14,550,000 تومان
9,370,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
10,020,000 تومان
15,840,000 تومان
7,820,000 تومان
هتل هالیدی این

BB
14,810,000 تومان
23,610,000 تومان
12,740,000 تومان
هتل رادیسون بلو

BB
21,670,000 تومان
39,150,000 تومان
18,430,000 تومان
Biltmore

BB
22,320,000 تومان
40,450,000 تومان
21,020,000 تومان
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,230,000 تومان 6,260,000 تومان 5,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,480,000 تومان 6,780,000 تومان 5,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل دالیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,740,000 تومان 7,300,000 تومان 5,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل اولد سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,040,000 تومان 9,890,000 تومان 6,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل دولا بایور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,430,000 تومان 10,660,000 تومان 6,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل اور نامنت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,430,000 تومان 10,660,000 تومان 6,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,720,000 تومان 13,250,000 تومان 6,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیلیسی توور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,370,000 تومان 14,550,000 تومان 6,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل مگنولیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,370,000 تومان 14,550,000 تومان 9,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,020,000 تومان 15,840,000 تومان 7,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,810,000 تومان 23,610,000 تومان 12,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,670,000 تومان 39,150,000 تومان 18,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,320,000 تومان 40,450,000 تومان 21,020,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس آذر