مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1401/08/29
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 14 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
پلو

پرایم هتل

BB
BB
6,990,000 تومان
8,470,000 تومان
6,800,000 تومان
روستاولی 36

رویال پالاز

BB
BB
7,745,000 تومان
9,895,000 تومان
6,820,000 تومان
جی اند جی

آرت هتل

BB
BB
8,670,000 تومان
11,815,000 تومان
8,115,000 تومان
دولا بایور

لندن

BB
BB
9,410,000 تومان
12,295,000 تومان
9,410,000 تومان
ال پلاز

اسکای این

BB
BB
9,965,000 تومان
13,666,000 تومان
8,670,000 تومان
ایبیس استایل

هتل اسکای تاور

BB
BB
14,035,000 تومان
21,065,000 تومان
12,740,000 تومان
Mercure Tbilisi Old Town

هتل ایفوریا

BB
BB
14,220,000 تومان
22,915,000 تومان
11,445,000 تومان
هالیدی این

لجند بوسینس

BB
BB
14,400,000 تومان
22,175,000 تومان
13,665,000 تومان
آیوتا تبیلیسی

هتل ایفوریا

BB
BB
16,440,000 تومان
25,135,000 تومان
10,700,000 تومان
Biltmore

هیلتون

BB
BB
17,550,000 تومان
35,680,000 تومان
17,550,000 تومان
هتل رادیسون بلو

رادیسون

BB
BB
20,695,000 تومان
38,825,000 تومان
20,695,000 تومان
نام هتل پلو

پرایم هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,990,000 تومان 8,470,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل روستاولی 36

رویال پالاز

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,745,000 تومان 9,895,000 تومان 6,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی اند جی

آرت هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,670,000 تومان 11,815,000 تومان 8,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل دولا بایور

لندن

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,410,000 تومان 12,295,000 تومان 9,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال پلاز

اسکای این

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,965,000 تومان 13,666,000 تومان 8,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیس استایل

هتل اسکای تاور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,035,000 تومان 21,065,000 تومان 12,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Tbilisi Old Town

هتل ایفوریا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,220,000 تومان 22,915,000 تومان 11,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

لجند بوسینس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,400,000 تومان 22,175,000 تومان 13,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیوتا تبیلیسی

هتل ایفوریا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,440,000 تومان 25,135,000 تومان 10,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

هیلتون

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,550,000 تومان 35,680,000 تومان 17,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

رادیسون

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,695,000 تومان 38,825,000 تومان 20,695,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7
2 باتومی 7
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
ردیف 2
به باتومی
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس آذر