مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/09/11
تاریخ پایان تور : 1401/09/21
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Orchid Hotel

BB
11,300,000 تومان
14,200,000 تومان
9,900,000 تومان
5,800,000 تومان
City Seasons hotel

BB
13,200,000 تومان
17,200,000 تومان
9,800,000 تومان
5,800,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
14,500,000 تومان
19,700,000 تومان
13,300,000 تومان
5,800,000 تومان
ال خوری سکای گاردن

BB
14,800,000 تومان
20,300,000 تومان
11,300,000 تومان
5,800,000 تومان
گورا

BB
15,250,000 تومان
22,600,000 تومان
10,300,000 تومان
6,300,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
15,500,000 تومان
22,300,000 تومان
13,300,000 تومان
5,800,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
16,100,000 تومان
24,800,000 تومان
14,800,000 تومان
6,800,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
16,500,000 تومان
25,300,000 تومان
13,500,000 تومان
6,300,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
24,900,000 تومان
42,300,000 تومان
23,600,000 تومان
6,300,000 تومان
نام هتل Orchid Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,300,000 تومان 14,200,000 تومان 9,900,000 تومان 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,200,000 تومان 17,200,000 تومان 9,800,000 تومان 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,500,000 تومان 19,700,000 تومان 13,300,000 تومان 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال خوری سکای گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,800,000 تومان 20,300,000 تومان 11,300,000 تومان 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,250,000 تومان 22,600,000 تومان 10,300,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,500,000 تومان 22,300,000 تومان 13,300,000 تومان 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,100,000 تومان 24,800,000 تومان 14,800,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان 25,300,000 تومان 13,500,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,900,000 تومان 42,300,000 تومان 23,600,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی آذر