مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/09/09
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - آسمان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
8,440,000 تومان
11,550,000 تومان
7,550,000 تومان
5,300,000 تومان
گرند میلان

BB
8,660,000 تومان
11,990,000 تومان
8,660,000 تومان
5,300,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
9,330,000 تومان
13,320,000 تومان
7,770,000 تومان
5,300,000 تومان
اکتوال لایف

BB
9,770,000 تومان
14,210,000 تومان
7,550,000 تومان
5,300,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
10,330,000 تومان
15,320,000 تومان
7,770,000 تومان
5,300,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
10,440,000 تومان
15,540,000 تومان
7,990,000 تومان
5,300,000 تومان
Dora

BB
10,880,000 تومان
16,430,000 تومان
7,770,000 تومان
5,300,000 تومان
Tulip City hotel

BB
11,550,000 تومان
17,760,000 تومان
7,550,000 تومان
5,300,000 تومان
گرند هالیک

BB
11,770,000 تومان
18,210,000 تومان
7,990,000 تومان
5,300,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
16,210,000 تومان
25,090,000 تومان
8,660,000 تومان
5,300,000 تومان
اکسیدنتال

BB
19,510,000 تومان
32,330,000 تومان
12,530,000 تومان
5,300,000 تومان
هتل لازونی

BB
19,760,000 تومان
34,190,000 تومان
12,210,000 تومان
5,300,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
20,520,000 تومان
35,710,000 تومان
5,330,000 تومان
5,300,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
20,630,000 تومان
34,580,000 تومان
10,060,000 تومان
5,300,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
25,580,000 تومان
45 تومان
-
-
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,440,000 تومان 11,550,000 تومان 7,550,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,660,000 تومان 11,990,000 تومان 8,660,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان 13,320,000 تومان 7,770,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان 14,210,000 تومان 7,550,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,330,000 تومان 15,320,000 تومان 7,770,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,440,000 تومان 15,540,000 تومان 7,990,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,880,000 تومان 16,430,000 تومان 7,770,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,550,000 تومان 17,760,000 تومان 7,550,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,770,000 تومان 18,210,000 تومان 7,990,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,210,000 تومان 25,090,000 تومان 8,660,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,510,000 تومان 32,330,000 تومان 12,530,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,760,000 تومان 34,190,000 تومان 12,210,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,520,000 تومان 35,710,000 تومان 5,330,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,630,000 تومان 34,580,000 تومان 10,060,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,580,000 تومان 45 تومان - -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول  آذر