مبدا : تهران
مقصد : پاریس
تاریخ شروع تور : 1401/09/12
تاریخ پایان تور : 1401/10/30
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
کوکو

BB
1,090 یورو
1,590 یورو
990 یورو
990 یورو
هزینه پرواز جداگانه محاسبه میشود
پولمن

BB
1,250 یورو
1,790 یورو
1,190 یورو
1,190 یورو
هزینه پرواز جداگانه محاسبه میشود
نام هتل کوکو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090 یورو 1,590 یورو 990 یورو 990 یورو
توضیحات هزینه پرواز جداگانه محاسبه میشود
نام هتل پولمن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250 یورو 1,790 یورو 1,190 یورو 1,190 یورو
توضیحات هزینه پرواز جداگانه محاسبه میشود
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاریس 3
ردیف 1
به پاریس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
2 کارت ملی
3 عکس
4 پاسپورت 7 ماه اعتبار
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 3
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 4
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پاریس آذر و دی