مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/09/13
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
گرند میلان

BB
8,600,000 تومان
11,200,000 تومان
7,700,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
10,300,000 تومان
14,600,000 تومان
7,900,000 تومان
Dora

BB
10,700,000 تومان
15,300,000 تومان
9,300,000 تومان
گرند هالیک

BB
10,800,000 تومان
15,600,000 تومان
7,900,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
11,000,000 تومان
15,900,000 تومان
7,700,000 تومان
Feronya Hotel

BB
12,500,000 تومان
18,900,000 تومان
10,300,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
14,300,000 تومان
22,400,000 تومان
8,700,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
14,800,000 تومان
23,500,000 تومان
-
Grand Cevahir Hotel

BB
14,800,000 تومان
23,400,000 تومان
8,500,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
19,400,000 تومان
32,000,000 تومان
9,500,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
24,900,000 تومان
44,000,000 تومان
8,700,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
27,500,000 تومان
49,000,000 تومان
10,300,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
39,100,000 تومان
72,100,000 تومان
12,000,000 تومان
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,600,000 تومان 11,200,000 تومان 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,300,000 تومان 14,600,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,700,000 تومان 15,300,000 تومان 9,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,800,000 تومان 15,600,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,000,000 تومان 15,900,000 تومان 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,500,000 تومان 18,900,000 تومان 10,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,300,000 تومان 22,400,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,800,000 تومان 23,500,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,800,000 تومان 23,400,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,400,000 تومان 32,000,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,900,000 تومان 44,000,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,500,000 تومان 49,000,000 تومان 10,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,100,000 تومان 72,100,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول آذر