مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1401/09/22
تاریخ پایان تور : 1401/10/30
نوع سفر : هوایی - کیش ایر
مدت اقامت : 2 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل شباویز کیش

BB
2,850,000 تومان
هتل پانیز کیش

BB
3,000,000 تومان
هتل لوتوس کیش

BB
3,650,000 تومان
هتل بین المللی

BB
3,650,000 تومان
هتل هلیا کیش

BB
3,660,000 تومان
هتل پارمیدا کیش

BB
3,750,000 تومان
هتل کوروش کیش

BB
3,800,000 تومان
هتل لیلیوم کیش

BB
3,850,000 تومان
هتل آرامیس کیش

BB
3,950,000 تومان
هتل فلامینگو کیش

BB
4,150,000 تومان
هتل ویدا کیش

BB
4,470,000 تومان
هتل امیر کبیر

BB
4,490,000 تومان
هتل پاناروما

BB
5,270,000 تومان
هتل مارینا کیش

BB
6,080,000 تومان
هتل داریوش کیش

BB
6,950,000 تومان
هتل دریای ترنج کیش

BB
7,680,000 تومان
نام هتل هتل شباویز کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیز کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دریای ترنج کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,680,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 2
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 2
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کیش آذر و دی