مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1401/10/01
تاریخ پایان تور : 1401/10/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل هاوارد اسکور

یس بوتیک هتل

BB
BB
25,190,000 تومان
29,800,000 تومان
24,190,000 تومان
23,190,000 تومان
هتل هاوارد اسکور

هتل پیادا رزیدنس پاتایا

BB
BB
25,800,000 تومان
30,800,000 تومان
25,000,000 تومان
24,000,000 تومان
پیسنیس

اف ایکس هتل

BB
BB
27,300,000 تومان
30,900,000 تومان
26,000,000 تومان
25,000,000 تومان
پیسنیس

هتل ولکام پلازا

BB
BB
27,700,000 تومان
32,800,000 تومان
28,000,000 تومان
27,000,000 تومان
پیسنیس

آسیا پاتایا

BB
BB
27,700,000 تومان
32,500,000 تومان
27,000,000 تومان
26,000,000 تومان
پیسنیس

مایند ریزورت

BB
BB
27,800,000 تومان
31,900,000 تومان
27,000,000 تومان
26,000,000 تومان
پیسنیس

هتل وان استار

BB
BB
27,900,000 تومان
32,800,000 تومان
28,000,000 تومان
27,000,000 تومان
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتایا

BB
BB
28,900,000 تومان
33,900,000 تومان
28,000,000 تومان
27,000,000 تومان
گالریا 12هتل بانکوک

هتل پاتایا سی ویو

BB
BB
28,900,000 تومان
33,800,000 تومان
29,000,000 تومان
28,000,000 تومان
سنترا پوینت سیلوم

هتل ویستا پاتایا

BB
BB
28,900,000 تومان
35,900,000 تومان
31,000,000 تومان
30,000,000 تومان
هتل آوانی آتریوم بانکوک

پاج 10

BB
BB
28,900,000 تومان
35,700,000 تومان
28,000,000 تومان
27,000,000 تومان
هتل بایوک اسکای بانکوک

ا وان د رویال

BB
BB
30,800,000 تومان
37,500,000 تومان
29,900,000 تومان
28,900,000 تومان
هتل آوانی آتریوم بانکوک

هتل گاردن کلیف

BB
BB
30,900,000 تومان
35,700,000 تومان
30,000,000 تومان
29,000,000 تومان
هتل بایوک اسکای بانکوک

د بای ویو

BB
BB
31,500,000 تومان
39,500,000 تومان
31,000,000 تومان
30,000,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل سیام بایشوره ریزورت

BB
BB
31,600,000 تومان
39,300,000 تومان
31,000,000 تومان
30,000,000 تومان
هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

د زی'k هتل

BB
BB
31,900,000 تومان
40,900,000 تومان
31,000,000 تومان
30,000,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل پولمن پاتایا جی

BB
BB
32,900,000 تومان
41,900,000 تومان
33,000,000 تومان
32,000,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

مایت

BB
BB
34,500,000 تومان
45,900,000 تومان
34,000,000 تومان
33,000,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل دوسیت تانی پاتایا

BB
BB
34,800,000 تومان
46,500,000 تومان
35,000,000 تومان
34,000,000 تومان
هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل آوانی پاتایا

BB
BB
35,500,000 تومان
46,800,000 تومان
35,000,000 تومان
34,000,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel

هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

BB
BB
40,900,000 تومان
56,500,000 تومان
40,000,000 تومان
39,000,000 تومان
رویال اورکید

هتل اینترکونتیننتال

BB
BB
42,900,000 تومان
62,000,000 تومان
42,000,000 تومان
41,000,000 تومان
نام هتل هتل هاوارد اسکور

یس بوتیک هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,190,000 تومان 29,800,000 تومان 24,190,000 تومان 23,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هاوارد اسکور

هتل پیادا رزیدنس پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,800,000 تومان 30,800,000 تومان 25,000,000 تومان 24,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیسنیس

اف ایکس هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,300,000 تومان 30,900,000 تومان 26,000,000 تومان 25,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیسنیس

هتل ولکام پلازا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,700,000 تومان 32,800,000 تومان 28,000,000 تومان 27,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیسنیس

آسیا پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,700,000 تومان 32,500,000 تومان 27,000,000 تومان 26,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیسنیس

مایند ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,800,000 تومان 31,900,000 تومان 27,000,000 تومان 26,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیسنیس

هتل وان استار

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,900,000 تومان 32,800,000 تومان 28,000,000 تومان 27,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

هتل ایبیس پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,900,000 تومان 33,900,000 تومان 28,000,000 تومان 27,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالریا 12هتل بانکوک

هتل پاتایا سی ویو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,900,000 تومان 33,800,000 تومان 29,000,000 تومان 28,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترا پوینت سیلوم

هتل ویستا پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,900,000 تومان 35,900,000 تومان 31,000,000 تومان 30,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی آتریوم بانکوک

پاج 10

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,900,000 تومان 35,700,000 تومان 28,000,000 تومان 27,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایوک اسکای بانکوک

ا وان د رویال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,800,000 تومان 37,500,000 تومان 29,900,000 تومان 28,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی آتریوم بانکوک

هتل گاردن کلیف

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,900,000 تومان 35,700,000 تومان 30,000,000 تومان 29,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایوک اسکای بانکوک

د بای ویو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,500,000 تومان 39,500,000 تومان 31,000,000 تومان 30,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل سیام بایشوره ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,600,000 تومان 39,300,000 تومان 31,000,000 تومان 30,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

د زی'k هتل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,900,000 تومان 40,900,000 تومان 31,000,000 تومان 30,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل پولمن پاتایا جی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,900,000 تومان 41,900,000 تومان 33,000,000 تومان 32,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

مایت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,500,000 تومان 45,900,000 تومان 34,000,000 تومان 33,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل دوسیت تانی پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,800,000 تومان 46,500,000 تومان 35,000,000 تومان 34,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل برکلی پراتونم بانکوک

هتل آوانی پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,500,000 تومان 46,800,000 تومان 35,000,000 تومان 34,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel

هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,900,000 تومان 56,500,000 تومان 40,000,000 تومان 39,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال اورکید

هتل اینترکونتیننتال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,900,000 تومان 62,000,000 تومان 42,000,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 2
2 پاتایا 5
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تایلند بانکوک پاتایا   دی و بهمن