مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/10/01
تاریخ پایان تور : 1401/11/30
نوع سفر : هوایی - سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
بل ایر

BB
27,600,000 تومان
31,000,000 تومان
24,800,000 تومان
25,800,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
29,300,000 تومان
34,700,000 تومان
29,200,000 تومان
28,800,000 تومان
اندمان امبراسی پاتونگ

BB
30,300,000 تومان
35,700,000 تومان
29,800,000 تومان
29,300,000 تومان
د مارینه

BB
31,600,000 تومان
38,500,000 تومان
30,800,000 تومان
30,300,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
34,200,000 تومان
43,200,000 تومان
33,300,000 تومان
32,800,000 تومان
د کی ریزورت

BB
35,300,000 تومان
45,400,000 تومان
34,800,000 تومان
33,800,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
35,300,000 تومان
46,400,000 تومان
34,800,000 تومان
33,800,000 تومان
پاتونگ مرلین

BB
36,700,000 تومان
48,600,000 تومان
36,300,000 تومان
35,800,000 تومان
دیاموند گلیف

BB
37,100,000 تومان
49,300,000 تومان
36,800,000 تومان
36,300,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
37,300,000 تومان
49,100,000 تومان
36,800,000 تومان
36,300,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
38,500,000 تومان
51,300,000 تومان
37,800,000 تومان
37,300,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
39,400,000 تومان
54,400,000 تومان
38,800,000 تومان
37,800,000 تومان
Amari Phuket

BB
45,300,000 تومان
65,100,000 تومان
44,800,000 تومان
34,300,000 تومان
هتل آنگسانا لاگونا پوکت

BB
45,500,000 تومان
65,300,000 تومان
44,800,000 تومان
34,300,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
47,100,000 تومان
70,300,000 تومان
46,800,000 تومان
46,300,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
64,700,000 تومان
103,400,000 تومان
63,800,000 تومان
63,300,000 تومان
نام هتل بل ایر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,600,000 تومان 31,000,000 تومان 24,800,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,300,000 تومان 34,700,000 تومان 29,200,000 تومان 28,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان 35,700,000 تومان 29,800,000 تومان 29,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل د مارینه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,600,000 تومان 38,500,000 تومان 30,800,000 تومان 30,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,200,000 تومان 43,200,000 تومان 33,300,000 تومان 32,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل د کی ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,300,000 تومان 45,400,000 تومان 34,800,000 تومان 33,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,300,000 تومان 46,400,000 تومان 34,800,000 تومان 33,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاتونگ مرلین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,700,000 تومان 48,600,000 تومان 36,300,000 تومان 35,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیاموند گلیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,100,000 تومان 49,300,000 تومان 36,800,000 تومان 36,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,300,000 تومان 49,100,000 تومان 36,800,000 تومان 36,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,500,000 تومان 51,300,000 تومان 37,800,000 تومان 37,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,400,000 تومان 54,400,000 تومان 38,800,000 تومان 37,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,300,000 تومان 65,100,000 تومان 44,800,000 تومان 34,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنگسانا لاگونا پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,500,000 تومان 65,300,000 تومان 44,800,000 تومان 34,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,100,000 تومان 70,300,000 تومان 46,800,000 تومان 46,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,700,000 تومان 103,400,000 تومان 63,800,000 تومان 63,300,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تایلند پوکت دی و بهمن