مبدا : تهران
مقصد : کوالالامپور
تاریخ شروع تور : 1401/10/02
تاریخ پایان تور : 1401/12/01
نوع سفر : هوایی - قطر ایر ویز
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل پسکیف اکسپرس چیناتون

BB
34,730,000 تومان
40,050,000 تومان
34,490,000 تومان
32,050,000 تومان
هتل هالیدی این اکسپرس

BB
35,250,000 تومان
40,450,000 تومان
35,250,000 تومان
32,050,000 تومان
جی هتل بای دورزت

BB
35,650,000 تومان
42,050,000 تومان
-
42,050,000 تومان
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

BB
35,850,000 تومان
42,650,000 تومان
-
32,170,000 تومان
مرکوره کوالا

BB
37,050,000 تومان
44,970,000 تومان
37,050,000 تومان
32,530,000 تومان
Hotel Royal Kuala Lumpur

BB
37,050,000 تومان
44,970,000 تومان
37,050,000 تومان
32,530,000 تومان
هتل مایا

BB
38,250,000 تومان
47,210,000 تومان
38,250,000 تومان
32,690,000 تومان
Dorsett Kuala Lumpur

BB
38,250,000 تومان
46,090,000 تومان
38,250,000 تومان
32,610,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
38,250,000 تومان
47,970,000 تومان
38,250,000 تومان
32,770,000 تومان
ibis Kuala Lumpur City Centre

BB
38,450,000 تومان
46,450,000 تومان
-
32,650,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

BB
39,770,000 تومان
49,090,000 تومان
-
32,810,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

BB
41,450,000 تومان
55,450,000 تومان
41,450,000 تومان
33,290,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
41,450,000 تومان
55,450,000 تومان
41,450,000 تومان
33,290,000 تومان
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

BB
43,050,000 تومان
59,210,000 تومان
-
33,530,000 تومان
ایی کیو کوالالامپور

BB
50,490,000 تومان
70,490,000 تومان
45,890,000 تومان
34,330,000 تومان
JW Marriott Kuala Lumpur

BB
52,730,000 تومان
75,010,000 تومان
52,730,000 تومان
34,650,000 تومان
The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur

BB
53,850,000 تومان
77,250,000 تومان
53,490,000 تومان
34,810,000 تومان
نام هتل هتل پسکیف اکسپرس چیناتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,730,000 تومان 40,050,000 تومان 34,490,000 تومان 32,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی این اکسپرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,250,000 تومان 40,450,000 تومان 35,250,000 تومان 32,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی هتل بای دورزت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,650,000 تومان 42,050,000 تومان - 42,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,850,000 تومان 42,650,000 تومان - 32,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکوره کوالا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,050,000 تومان 44,970,000 تومان 37,050,000 تومان 32,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Royal Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,050,000 تومان 44,970,000 تومان 37,050,000 تومان 32,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,250,000 تومان 47,210,000 تومان 38,250,000 تومان 32,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,250,000 تومان 46,090,000 تومان 38,250,000 تومان 32,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,250,000 تومان 47,970,000 تومان 38,250,000 تومان 32,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,450,000 تومان 46,450,000 تومان - 32,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,770,000 تومان 49,090,000 تومان - 32,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,450,000 تومان 55,450,000 تومان 41,450,000 تومان 33,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,450,000 تومان 55,450,000 تومان 41,450,000 تومان 33,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,050,000 تومان 59,210,000 تومان - 33,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایی کیو کوالالامپور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,490,000 تومان 70,490,000 تومان 45,890,000 تومان 34,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,730,000 تومان 75,010,000 تومان 52,730,000 تومان 34,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,850,000 تومان 77,250,000 تومان 53,490,000 تومان 34,810,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوالالامپور دی و بهمن