مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1401/10/05
تاریخ پایان تور : 1401/10/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
پلو

BB
8,370,000 تومان
9,530,000 تومان
8,370,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
الگانت

BB
8,950,000 تومان
10,690,000 تومان
8,950,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
جورجین هوس

BB
8,950,000 تومان
10,690,000 تومان
8,950,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
میکا

BB
9,240,000 تومان
11,270,000 تومان
8,660,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
راستاولی 36

BB
9,240,000 تومان
11,270,000 تومان
8,660,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
ریکارتز اورینتال

BB
13,010,000 تومان
18,820,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
الی بو تیو

BB
13,010,000 تومان
18,820,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
لردز

BB
13,310,000 تومان
17,660,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
دنیز روم

BB
13,310,000 تومان
19,410,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
رزیدنس پلازا

BB
13,310,000 تومان
19,700,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
جز

BB
13,600,000 تومان
19,700,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
ایبیز باجت

BB
13,600,000 تومان
17,660,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
تیلیسی توور

BB
13,890,000 تومان
20,280,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
کالاسی

BB
14,470,000 تومان
20,280,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
بتلم

BB
15,050,000 تومان
21,150,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
تبیلیسی این

BB
15,340,000 تومان
23,180,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
جاست این

BB
15,340,000 تومان
23,180,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
آدامو

BB
15,340,000 تومان
23,470,000 تومان
11,560,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
راستاولی پالاس

BB
15,340,000 تومان
21,730,000 تومان
10,110,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
گالری این

BB
15,630,000 تومان
24,050,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
ایوانی

BB
16,210,000 تومان
23,470,000 تومان
11,560,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
گرین تور

BB
16,500,000 تومان
25,510,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
ایوریا این

BB
16,790,000 تومان
23,180,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
16,790,000 تومان
26,090,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
رادیوس

BB
18,240,000 تومان
26,960,000 تومان
13,010,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
رامادا بای ویندهام

BB
20,860,000 تومان
29,860,000 تومان
16,500,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
هیلتون

BB
20,860,000 تومان
32,480,000 تومان
15,920,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
آکوا لایبرتی

BB
22,310,000 تومان
28,410,000 تومان
15,920,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
هالیدی این

BB
22,600,000 تومان
33,640,000 تومان
17,950,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
پریفرنس

BB
24,050,000 تومان
37,710,000 تومان
18,820,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
پولمن تبیلیسی

BB
26,090,000 تومان
38,870,000 تومان
17,950,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
امباسادری (اکو روم)

BB
29,570,000 تومان
47,000,000 تومان
-
7,790,000 تومان
590,000 تومان
یوتا

BB
30,740,000 تومان
48,170,000 تومان
11,270,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
رادیسون بلو (تیل 31 دسامبر)

BB
31,900,000 تومان
56,590,000 تومان
24,630,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
Biltmore

BB
37,130,000 تومان
66,760,000 تومان
24,630,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
امباسادری

BB
41,190,000 تومان
69,080,000 تومان
37,420,000 تومان
7,790,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,370,000 تومان 9,530,000 تومان 8,370,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,950,000 تومان 10,690,000 تومان 8,950,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل جورجین هوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,950,000 تومان 10,690,000 تومان 8,950,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل میکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,240,000 تومان 11,270,000 تومان 8,660,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی 36

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,240,000 تومان 11,270,000 تومان 8,660,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریکارتز اورینتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,010,000 تومان 18,820,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل الی بو تیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,010,000 تومان 18,820,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل لردز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,310,000 تومان 17,660,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل دنیز روم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,310,000 تومان 19,410,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رزیدنس پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,310,000 تومان 19,700,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل جز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,600,000 تومان 19,700,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیز باجت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,600,000 تومان 17,660,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیلیسی توور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,890,000 تومان 20,280,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,470,000 تومان 20,280,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل بتلم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,050,000 تومان 21,150,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل تبیلیسی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,340,000 تومان 23,180,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل جاست این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,340,000 تومان 23,180,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدامو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,340,000 تومان 23,470,000 تومان 11,560,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,340,000 تومان 21,730,000 تومان 10,110,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالری این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,630,000 تومان 24,050,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,210,000 تومان 23,470,000 تومان 11,560,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین تور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,500,000 تومان 25,510,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوریا این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,790,000 تومان 23,180,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,790,000 تومان 26,090,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,240,000 تومان 26,960,000 تومان 13,010,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,860,000 تومان 29,860,000 تومان 16,500,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,860,000 تومان 32,480,000 تومان 15,920,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا لایبرتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,310,000 تومان 28,410,000 تومان 15,920,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,600,000 تومان 33,640,000 تومان 17,950,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پریفرنس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,050,000 تومان 37,710,000 تومان 18,820,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پولمن تبیلیسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,090,000 تومان 38,870,000 تومان 17,950,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل امباسادری (اکو روم)

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,570,000 تومان 47,000,000 تومان - 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل یوتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 30,740,000 تومان 48,170,000 تومان 11,270,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیسون بلو (تیل 31 دسامبر)

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,900,000 تومان 56,590,000 تومان 24,630,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 37,130,000 تومان 66,760,000 تومان 24,630,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل امباسادری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,190,000 تومان 69,080,000 تومان 37,420,000 تومان 7,790,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس 7 شب دی